TV Con: Monetizace HbbTV závisí na růstu podílu

pátek, 24. března 2017, 08:55 TV MediaGuru

Uskutečnil se další ročník konference TV Con, zaměřil se na HbbTV vysílání.

Tržní podíl hybridního vysílání HbbTV na úrovni 15-20 % by už mohl začít přinášet významnější zisky, zaznělo na čtvrteční celodenní konferenci TV Con. Vyplývá to z odhadu, který prezentoval Petr Mazanec ze společnosti Mautilus. Odhad, který vychází i ze zahraničních zkušeností, ukazuje, že při podílu 15-20 % a za předpokladu 300-500 tisíc připojených HbbTV zařízení lze v případě interaktivní reklamy očekávat nárůst ziskovosti do tří měsíců. Do devíti měsíců by pak měla dosáhnout úrovně 20 tisíc euro.

hbbtv_odhad

Mazanec shrnul čtyři základní možnosti monetizace HbbTV (AVOD – prodej reklamy, přímá platba, placené OTT služby, interaktivní HbbTV reklama), které jsou ovlivňovány kvalitou nabízeného obsahu. Ta je důležitá především v případě přímého prodeje obsahu (kvalitní nabídka sportovních pořadů, filmů, seriálů).

Monetizace pouze prostřednictvím interaktivní HbbTV reklamy ale na druhé straně skýtá nebezpečí, že v očích diváků se takové kanály promění pouze v kanály pro reklamu. “Lidé musí mít nejprve HbbTv rádi, jinak hrozí riziko, že HbbTV bude použito jen jako reklamní médium,“ zdůraznil Petr Mazanec. Podle jeho zkušeností dosahuje průměrné CTR (úroveň proklikovosti) HbbTV reklamy standardně necelé 1 %. Ve výhledu deseti let potom očekává, že HbbTV bude v Česku masově rozšířené.

Podle výzkumu Nielsen Amdopshere představovala v roce 2016 průměrná penetrace HbbTV 7 % českých domácností. Údaj tedy nevychází z Google Analytics, ale z kontinuálního výzkumu zpracovávaného pro ATO. Největším lákadlem HbbTV je pro diváky možnost sledovat pořady z videoarchivu, ukázal dále výzkum.

Také Nielsen Admosphere do budoucna odhaduje růst penetrace HbbTV i chytrých televizorů. Domnívá se ale, že je nutná kultivace a edukace trhu v oblasti HbbTV. Zároveň upozorňuje na to, že hrozí „syndrom deštného pralesa“, tedy to, že televize to s tlačítkem HbbTV přeženou, vysvětlila Hana Friedlaenderová z Nielsen Admosphere.

Česká televize zjišťovala názory svých diváků na HbbTV vysílání pomocí interní ankety v lednu 2017 (nešlo tedy o reprezentativní výzkum). Z ní vyplynulo, že větší aktivita HbbTV byla registrovaná o víkendech a že HbbTV využívají výrazně více diváci-muži (81 %). Nejpočetnější věkovou skupinou jsou podle ankety ČT diváci ve věku 35-44 let. „Střední a starší generace akceptuje HbbTV více než internet, je to most mezi lineárním a digitálním světem,“ sdělila Denisa Kollárová z České televize. Z ankety také vyplynulo, že diváci ČT by uvítali HbbTV aplikaci o počasí.

-mav-