Komár a Zach převzali 50 % v TV Prima, MTG odešla

pondělí, 24. dubna 2017, 12:55 TV MediaGuru

Polovičním vlastníkem skupiny Prima je už Denemo Media, prodej byl uzavřen.

Prodej polovičního podílu skupiny Prima byl dokončen přesně tři měsíce od uzavření smlouvy. Dne 24. dubna nabyla společnost Denemo Media 50% podíl, dříve vlastněný televizní společností MTG. Cena prodeje vycházela z ohodnocení 100% podílu skupiny Prima, jež byl stanoven na 237,4 milionu euro. Celou transakci vypořádávala banka ČSOB.

Společnost MTG v pondělí uvedla, že za 50% podíl získala 116 mil. euro (cca 3,1 mld. Kč). Do Primy švédská firma přišla v roce 2005, tehdy poloviční podíl kupovala za 87 mil. euro (cca 2,4 mld. Kč). Návratnost investice odhaduje včetně dividend na 1,6 mld. SEK (4,5 mld. Kč).

Vlastníky společnosti Denemo Media jsou společnosti Denemo Invest (75 %) a GES Media Asset (25 %). Denemo Invest patří do skupiny Alphaduct, která je 100 % vlastněná Vladimírem Komárem. GES Media Asset je členem skupiny GES Group, která ovládá druhý 50% podíl ve skupině Prima Group.

„Ve vedení a řízení skupiny Prima nejsou plánovány žádné zásadní změny, majitelům i nadále půjde o strategický růst na českém trhu a zvyšování investic do vlastní tvorby, nových médií a dalších aktivit s potenciálem rychlého obchodního růstu,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Na průběh transakce dohlížela banka ČSOB, která se zároveň na straně Denemo Media podílela na této transakci jako financující banka. "ČSOB dokázala zajistit financování přesahující objem 100 milionů eur zcela ve své režii, čímž potvrdila své vedoucí postavení na trhu akvizičního financování v České republice," uvedl Ivan Meloun, ředitel akvizičního financování v ČSOB.

Právní servis zajišťovaly AK Glatzová & Co. a Advokátní kancelář Kutějová, Maršál Briaský. Jako transakční poradce byla vybrána společnost Ernst & Young.

-mav-