Fridrich: Události patří i na ČT1, ne jen na ČT24

středa, 10. května 2017, 16:25 TV MediaGuru

Středeční jednání Rady ČT se dotklo i možného přesunutí Událostí na ČT24.

Programový ředitel České televize Milan Fridrich není toho názoru, že hlavní večerní zpravodajská relace ČT Události by se měla vysílat jen na zpravodajském kanále ČT24. Česká televize v současnosti relaci vysílá souběžně na stanicích ČT1 a ČT24. Fridrich to uvedl v odpovědi na dotaz radního Luboše Beniaka. Rada ČT se ve středu zabývala zprávou o vysílání ČT1 v roce 2016, zprávu vzala na vědomí.

Diskuse o tom, zda hlavní zpravodajskou relaci vysílat jen na kanále ČT24, se podle Fridricha vedla už od začátku vysílání ČT24. Přesunutí Událostí jen na ČT24 ale nemá podle programového ředitele oporu ani ve výsledcích sledovanosti, ani v očekávání diváků. „ČT1 je plnformátovou stanicí. Očekává se, že obsahuje různé formy, které nacházejí uplatnění v rámci konkrétních tematických kanálů,“ zdůvodnil.

Pro zachování Událostí na ČT1 mluví podle Fridricha také výsledky sledovanosti. Události na ČT1 sleduje večer 90 % všech diváků Událostí, zbývajících 10 % je sleduje na ČT24. „Je to vidět i v hodnocení kvalitativních parametrů. Divák, který se dívá na ČT1, je jiný, než divák, který se dívá na ČT24,“ dodal Milan Fridrich. Pokud by Česká televize registrovala výrazný odliv diváků na ČT24, o případných změnách by začala diskutovat, ale prozatím to není téma. „Z praktického hlediska bychom museli přemýšlet, co dát na ČT1, protože český divák je zvyklý mezi 19:00 - 20:00 získávat zpravodajství. Nebylo by to pro nás úplně jednoduché. Je to hluboce zakořeněný zvyk. Zatím jsme se zdráhali udělat něco radikálnějšího, divák na to není připraven a není zvyklý, že v tomto čase najde ve vysílání něco jiného,“ popsal Fridrich.

Také místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič je toho názoru, že Události by měly zůstat na ČT1, protože jde o mainstreamový kanál a o pilíř veřejné služby. Televize veřejné služby se podle jeho názoru nemá vzdát tohoto potenciálu a zpravodajské pořady na ČT1 vysílat. Dědič by si naopak dokázal představit více zpravodajských pořadů na prvním kanále České televize, konkrétně jmenoval například večerní relaci kolem 22:00.

Radní směřovali na Fridricha také otázky k některým pořadům – např. k údajně velkému zastoupení kriminálních seriálů ve vysílání ČT1 či k pořadům Doktorka nebo Pošta pro tebe. Nabídka kriminálních seriálů ve vysílání ČT je podle programového ředitele odrazem trendu, který se odehrává celosvětově. Roky 2016 a 2017 v tomto považuje za specifické, do budoucna se připravují i jiné žánry, např. historické. Pořad Pošta pro tebe označuje Milan Fridrich za socializační a důležitý pro část veřejnosti.

-mav-