Výzkum změřil reklamu na vozech MHD

čtvrtek, 04. května 2017, 11:40 Outdoor, Výzkum MediaGuru

Mobilboard společně s partnery realizovala první výzkum účinnosti reklamy na vozech MHD.

Reklama na MHD zasáhne ve velkých městech měsíčně stovky tisíc osob a v menších městech desítky tisíc. Reklamním formátům dominuje celopolep, druhým nejvýkonnějším formátem je levostranný polep u autobusů a trolejbusů, případně pravostranný u tramvají. Vyplývá to z Výzkumu účinnosti venkovní reklamy na vozech MHD.

Výsledky výzkumu zveřejnila společnost Mobilboard. Na výzkumu se podílely společnosti Czech Consult a Nielsen Admosphere. Cílem výzkumu bylo stanovit hodnoty celkového počtu zásahů sledovanosti reklamy na vozidle MHD na vybrané lince ve vybraném městě za jeden charakteristický den a následně za delší časové období. Z výsledků výzkumu lze poskytnout odhad zásahu reklamní kampaně v jakémkoli městě. Mediální ukazatele v podobě počtu impresí, reache, OTS a CPT tak mohou využívat zadavatelé i mediální agentury.

Výzkum rovněž ukázal, že reklama uvnitř vozidel MHD je z principu cílená "pouze" na cestující a kontakt s reklamním sdělením je obvykle delší než s vnějšími formáty. Výhodou reklamy na vozidlech a uvnitř vozidel MHD má být vysoká frekvence zásahu.

Mobilboard zatím nepočítá s tím, že se zjištěné hodnoty pro jednotlivé reklamní formáty promítnou do ceny kampaní. "V současnosti je možné poskytnout údaje o celkovém zásahu kampaně, což může být při tvorbě mediálního plánu pro mediatyp transport výhodou v konkurenci jiných OOH nosičů," říká Radmila Pospíšilová, jednatelka společnosti Mobilboard.

Sběr dat byl prováděn na linkách MHD v českých i slovenských městech. Jako vzorová typová města byla zvolena města Brno, Zlín a na Slovensku Bratislava a Nitra. V těchto městech byly stanoveny měřené páteřní linky vzorového dopravního prostředku. Zdroje dat obsahovaly intenzitu pěších, intenzitu osobní individuální dopravy, průzkum počtu cestujících MHD. Poté byly doplněny vlastním sčítáním za pomoci kamerového záznamu provozu dopravního prostředku na lince MHD. Součástí měření byly i dálkové meziměstské linky.

Celkový zjištěný počet hrubých zásahů byl za pomoci koeficientu pro období den, týden, měsíc a rok přepočten na jedinečné osoby. Takto byl zjištěn počet zasažených jedinečných osob na základě průměrného počtu cest, které člověk vykoná pomocí MHD, automobilovou dopravou nebo pěšky. Poté byly stanoveny mediální ukazatele – hrubý zásah, čistý zásah a frekvence zásahu.

Pro stanovení impresí (kontaktních příležitostí) byl použit přepočtový koeficient viditelnosti reklamy. Jde o počet osob, které mají možnost reklamní sdělení vidět. Koeficient byl stanovený zvlášť pro každý typ dopravy, pohybu i reklamního formátu. Získány byly měsíční a roční průměrné hodnoty imprese, reach, frekvence (OTS) pro dva typy měst podle počtu obyvatel.

-mav-