Facebook se snaží usnadnit politickou komunikaci

pátek, 09. června 2017, 14:40 Internet & Mobil MediaGuru

Politici dostávají nové nástroje, které mají usnadnit interakci s uživateli z jejich volebního obvodu.

Komunikace mezi voliči a jejich politickými zástupci by měla být na Facebooku snazší a relevantnější. Nejsou to však v první řadě uživatelé, nýbrž především politici, komu je určena následující trojice novinek, kterou sociální síť pro své americké uživatele zavádí právě v těchto dnech. Volení zástupci nyní mohou snadněji rozpoznat, zda ten který uživatel, jenž komentuje pod jejich příspěvky či s nimi komunikuje prostřednictvím soukromých zpráv, žije v obvodu, odkud je daný politický představitel volen. Facebook se tak snaží nasměrovat případnou interakci tak, aby probíhala hlavně mezi těmi, jichž se týká a nestávala se například ringem pro internetové trolly. Politik tak již na první pohled uvidí, zda je pro něj konkrétní post či komentář relevantní, rozpozná to na základě zvláštního symbolu (odznaku) vedle jména přispěvatele.

Aby ale mohl komunikovat ještě efektivněji se svou cílovou skupinou, tedy lidmi, jejichž oblast zastupuje, Facebook dále nabízí politikům možnost zaměřit různé druhy anket či příspěvků právě na své voliče. Jak uvádí server TechCrunch.com, funkce zároveň předpokládá, že politici musejí mít sami zájem oslovovat veřejnost a chtít slyšet zpětnou vazbu a připomínky na zcela konkrétní témata a „ne čekat na voliče, až sami přijdou se svými podněty, jak je tomu často v současnosti,“ píše TechCrunch. Uživatelům s jinou uvedenou adresou bydliště, než která spadá do příslušného politického obvodu, se tedy řečené příspěvky zobrazovat nebudou.

K tomu, aby politik věděl, jaké téma se snažit akcentovat, respektive které je pro danou municipalitu stěžejní, mu navíc může pomoci poslední z představených updatů. Ten jim poskytuje možnost nechat si zobrazit v daný moment nejpopulárnější klíčová slova a odkazy, jež s konkrétní lokalitou souvisejí. Jedním klikem si pak mohou konkrétní příspěvek či odkaz „přetáhnout“ na svou vlastní facebookový profil a napsat k němu komentář.

TechCrunch dodává, že popsaná iniciativa ze strany firmy Marka Zuckerberga odráží myšlenky obsažené v jeho nedávno zveřejněném manifestu o rozsahu necelých šesti tisíc slov. V něm zakladatel Facebooku přislíbil, že se jeho společnost bude snažit přispět větší občanské angažovanosti. Učinil tak poté, kdy se Facebook stal předmětem kritiky v souvislosti s americkými prezidentskými volbami, kdy údajně až příliš snadno dovoloval šíření lživých zpráv. Tím měl dokonce napomoci k vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa, ačkoliv například analýza výzkumníků ze Stanfordovy univerzity upozornila na problematičnost takových soudů a tezi o rozhodujícím vlivu, který měly „fake news“ na volební proces mít, spíše relativizovala. Nyní se tedy Zuckerberg snaží, aby se o jeho Facebooku uvažovalo jako o naději pro fungování demokracie a ne jako o její zhoubě.

-jav-