Jak sledují média uživatelé Seznamu, FB a YouTube

úterý, 20. června 2017, 10:15 Internet & Mobil MediaGuru

Přístup k tradičním audiovizuálním médiím není u uživatelů těchto webů stejný.

Přes velký zásah Facebooku, Seznamu a YouTube v české populaci se jejich návštěvníci nechovají co do konzumace ostatních mediatypů stejně. Zatímco silní návštěvníci Seznam.cz jsou zároveň nadprůměrnými konzumenty tuzemských televizí i rádií, silní uživatelé Facebooku jsou nadprůměrnými posluchači rádií a průměrnými TV diváky. Silní návštěvníci YouTubu konzumují TV i rádia spíše podprůměrně.

Pro ukázkovou analýzu byli konzumenti tří největších portálů rozděleni na tzv. „light“ a „heavy“ users podle podprůměrného, respektive nadprůměrného relativního stráveného času (ATS relative) z dubna 2017.

Denní reach mediatypů uživatelů webových portálů (%) – duben 2017

konzumace_1

Z tabulky lze vyčíst průměrný zásah televizí i rádií u silných uživatelů Facebooku, výrazně podprůměrný zásah obou mediatypů u silných uživatelů Youtubu (u TV o více než 20 % nižší) a silně nadprůměrný dosah televizí i rádií u silných uživatelů Seznamu (u TV o cca 10 % vyšší).

Denní reach vybraných médií pro uživatele webových portálů (%) – duben 2017

konzumace_2

Rozklad zásahu mediatypů do tří hlavních médií umožňuje výstupy chování silných uživatelů webových platforem více rozlišit. Reach hlavních televizí pro silné uživatele Facebooku, Youtubu i Seznamu v podstatě kopíruje zjištění z předchozí analýzy pro celé mediatypy. U třech dominantních rádií je už situace odlišná – nižší je Evropa 2, naopak nadprůměrný je dosah Impulsu u silných uživatelů Facebooku a Seznamu a především Frekvence 1, která kraluje u silných uživatelů všech webových platforem.

Při pohledu na ratingové křivky mediatypů silných uživatelů hlavních domácích webových portálů je vidět několik zajímavostí.

Rating mediatypů - Facebook "heavy usesrs"

rating-mediatypu

Silní uživatelé Facebooku mají pozvolnější ranní náběh při brouzdání na internetu a nad 20 % ratingu se vyhoupnou až kolem 11. hodiny dopolední. Již od poledních hodin jich více než 20 % sleduje TV. Televizní prime-time je vysoký a je srovnatelný s průměrem české populace. V průběhu celého dne mají ze všech srovnávaných portálů nejvyšší rating mobilních aplikací.

Rating mediatypů - Youtube "heavy users"

rating-youtube

Silní uživatelé Youtubu jsou na internetu velmi aktivní již od ranní 9. hodiny vyrovnaně až do půl jedenácté hodiny večerní. Sledování TV během dne jen krátce kolem půl deváté večer převýší brouzdání na internetu. Jinak se v průběhu celého off-time drží pod 10 %.

Rating mediatypů - Seznam "heavy users"

rating-mediatypu-seznam

Silní uživatelé Seznamu jsou zhruba od 9. hodiny ranní po celé dopoledne nejaktivnější na internetu. Rating přes 22 % si udrží až do zhruba půl desáté večer, kdy jejich internetové aktivity postupně klesají. Podobně jako uživatelé Facebooku sledují od poledních hodin ve více než 20 % případů televizi. Televizní prime-time dosahuje vysoký rating nad 50 %. Zároveň jsou silnější než průměr populace v konzumaci rádií s vrcholem prime-timu kolem půl deváté. Nad 10 % se poslechovost rádií drží až do páté hodiny odpolední.

Výstupy pochází z analytického systému Kiwi, ve kterém byly zpracovány z elektronicky měřených dat adMeter 1 000. Data jsou vlastní produkcí agentury Median, která je poskytuje tuzemskému mediálnímu trhu od podzimu 2015.