Střet o značku Vysočina, Media Bohemia vyzývá ČRo

čtvrtek, 01. června 2017, 00:30 Rádio MediaGuru

Proti novému názvu Českého rozhlasu na Vysočině se postavila společnost Media Bohemia.

Mediální společnost Media Bohemia vyzývá Český rozhlas, aby upustil od používání názvu své regionální stanice Český rozhlas Vysočina. Krok Českého rozhlasu, který stávající stanici Region přejmenovává od 1. června na ČRo Vysočina, považuje Media Bohemia za nekalosoutěžní jednání. Media Bohemia je totiž majitelem rádiové stanice Hitrádio Vysočina, rozhlasové jedničky na Vysočině, a za novým názvem stanice Českého rozhlasu spatřuje záměr parazitovat na názvu Vysočina.

„Český rozhlas má ve svém portfoliu stanice Český rozhlas Praha a Český rozhlas Vltava a jistě by se bránil, kdyby kterýkoliv soukromý subjekt žádal RRTV o licenci k vysílání Rádia Praha, či Rádia Vltava. Stejně tak se naše společnost důrazně ohrazuje proti přejmenování regionálního studia na název Český rozhlas Vysočina z důvodu poškození Hitrádia Vysočina, které na rozhlasovém trhu působí již 22 let a žádá vedení ČRo, aby toto nekalosoutěžní jednání okamžitě zastavilo,“ zdůvodnil Daniel Sedláček, předseda představenstva Media Bohemia. 

Podle Českého rozhlasu je nový název stanice logickým a dlouhodobě plánovaným krokem. "Stanice Český rozhlas Region, Vysočina - takový byl totiž úplný název stanice - pouze následovala další sesterské stanice veřejnoprávního Českého rozhlasu, které mají ve svém názvu město nebo název regionu, ve kterém vysílají. Rád bych zdůraznil, že celý název stanice byl dříve Český rozhlas Region, Vysočina. Nyní tedy šlo pouze o úpravu názvu, která zohledňuje tradiční branding a zároveň koresponduje s celkovou strategií značek ČRo. Nejsme si vědomi toho, že bychom tím jakkoli zasáhli do práv někoho jiného. Od názvu a rebrandingu stanice rozhodně upouštět nehodláme," sdělil Jiří Hošna, ředitel Komunikace a vnějších vztahů Českého rozhlasu.

Hitrádio Vysočina společnosti Media Bohemia je dlouhodobě nejposlouchanějším rádiem v kraji Vysočina. Týdně ho poslouchá 118 tisíc posluchačů, denně 57 tisíc posluchačů. Český rozhlas Region (od dnešního dne ČRo Vysočina) je v kraji Vysočina osmým nejposlouchanějším s 33 tis. posluchači týdně a s 19 tis. posluchači denně.

Určitou nejasnost může nový název ČRo Vysočina způsobovat ve výzkumu poslechovosti rádií Radio projekt. Data poslechovosti jsou pro komerční subjekty klíčovým zdrojem pro prodej reklamy. Vzhledem k tomu, že poslechovost rádií je zjišťována pomocí dotazování a je tedy odvislá od deklarace posluchačů, nelze vyloučit, že by v myslích posluchačů docházelo k záměně obou stanic. Právě toho se Media Bohemia obává. "Tímto jednáním Českého rozhlasu hrozí záměna obou stanic u posluchačů, která přinese poškození obchodních zájmů společnosti Media Bohemia a znehodnocení finančních prostředků, které do rozvoje Rádia Vysočina investovala," říká Media Bohemia.

Realizátor Radio projektu, výzkumná agentura Stem/Mark, považuje situaci, kdy se střetávají média s podobnými názvy za ne zcela jednoduchou, ale agentura má mít nástroje, jak se s takovou situací vyrovnat. "Pokud není jasně identifikován název rozhlasové stanice, tedy např. Český rozhlas Vysočina, doptáváme se posluchačů, jaké rádio mají na mysli," vysvětlil Pavel Šimoník ze Stem/Marku.

Prezident Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) Michel Fleischman se ve středu nechtěl ke sporu obou rádií vyjadřovat. APSV zajímá celkový vývoj na rozhlasovém trhu, nikoli dílčí kauzy jednotlivých subjektů.

Ve čtvrtek ale asociace APSV svůj postoj zveřejnila. Uvedla, že apeluje na Český rozhlas a vyzývá k respektu a dodržování férového jednání v rozhlasovém prostředí. "Kauza přejmenování stanice ČRo Region Vysočina na ČRo Vysočina je při znalosti dlouholetého vysílání a mediálního působení subjektu Hit Rádio Vysočina nejen opovrhováním investic a práce tohoto soukromého vysílatele, ale současně také poukazuje na přiživování se ČRo na úspěšnosti této značky," uvedl prezident APSV. 

Připomněl rovněž, že členové APSV musí v případě změn názvů stanic podstoupit zdlouhavé procesy schvalování u orgánu státní správy (RRTV). "Zatímco ČRo pravděpodobně tuto povinnost nemá, když svévolně mění pojmenování svých stanic, mění programové schéma a rozšiřuje své pokrytí. Tímto krokem však narušuje duální systém a hospodářskou soutěž," dodal Fleischmann.

Český rozhlas zareagoval ve čtvrtečním odpoledním vyjádření. Odmítl v něm, že by se choval nekorektně a degradoval rozhlasový trh. "Razantně odmítáme, že bychom jakýmkoli způsobem narušovali duální systém rozhlasového trhu v České republice a překračovali práva a povinnosti, které nám ukládá zákon o Českém rozhlasu i zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Český rozhlas respektuje právní řád a rozhodnutí státních orgánů," uvedl v prohlášení generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Prohlášení APSV je podle jeho názoru nekorektní. "Je to právě APSV, kdo degraduje rozhlasový trh a etické a morální aspekty férové soutěže, volí metody bezdůvodného osočování, vyhrožování a zpochybňování práv a kompetencí Českého rozhlasu," uvedl. Na závěr vyzval APSV, aby se zdržela "nekorektního jednání a respektovala obecné normy etiky a morálky".

-mav-

Aktualizovali jsme o vyjádření výzkumné agentury Stem/Mark a o vyjádření APSV a Českého rozhlasu.