TI: Vlastníky českých médií nelze vždy dohledat

pondělí, 12. června 2017, 07:00 Rádio, Tisk, TV MediaGuru

Transparency International vyzvala mediální firmy, aby doplnily informace o svém vlastnictví.

Transparency International (TI) provedla šetření devatenácti největších a nejvlivnějších provozovatelů médií a mediálních domů v České republice. Mapovala vlastnickou strukturu vybraných subjektů z otevřených rejstříků a databází, včetně zahraničních, výročních zpráv a účetních závěrek v Česku i zahraničí. Konstatovala, že u nezanedbatelného počtu společností nebyla schopna určit koncové vlastníky vzhledem k jejich napojení na on/offshorové společnosti.

Tyto subjekty zároveň vyzvala, aby mezery zaplnily věrohodnými informacemi o skrytých částech vlastnických struktur a o svých skutečných majitelích. "Média přímo ovlivňují veřejné mínění, proto je jejich transparentnost o to důležitější pro zachování demokratických hodnot. Rozkrytí majetkové struktury je pak nutným prvním krokem k přijetí zodpovědnosti,“ uvedl k tomu Milan Eibl, analytik TI.

Podle TI například majetková struktura některých mediálních společností ústí do daňových rájů, což vedle zakrytí koncového majitele vytváří možnost daňové optimalizace. Někde nejsou veřejně dostupné seznamy akcionářů a skuteční majitelé jsou tedy skrytí. Vyskytuje se i situace, kdy subjekty či společnosti jsou součástí svěřenského fondu bez dostupných informací o skutečném majiteli.

Mezi subjekty, které by měly doložit informace související s vlastnickou strukturou, uvedla např. společnosti Empresa Media a Barrandov Televizní Studio, TV Nova, FTV Prima, Our Media, Vltava Labe Media, Mladá fronta nebo Media Bohemia. V případě skupiny Mafra vyslovila obavy, zda nedochází k obcházení zákona o střetu zájmů, když má Andrej Babiš rozhodující vliv ve svěřenském fondu AB Trust 1.

Pochybnosti o vlastnictví vydavatelských domů podrývají podle Transparency International důvěru veřejnosti k informacím, které média přinášejí. „Naší snahou je, aby na žurnalistiku nevrhaly stín nejasné majetkové vazby. Chceme, aby všichni majitelé, spolumajitelé či tiší společníci byli veřejnosti známi. Neklademe si za cíl hodnotit novinářskou práci, její objektivitu či tendenčnost,“ poukázal David Ondráčka, ředitel TI.

Informace, které nešly ověřit, nebo k popisu vlastnické struktury mediálních společností chybí, zveřejnila TI zde.

-mav-