Markíza a Joj se přetahují o vítězství v prime-time

pátek, 07. července 2017, 12:00 Slovensko MediaGuru

Slovenské komerční televize bilancují první polovinu roku na televizním trhu.

Slovenské komerční televizní skupiny Markíza a Joj, hlavní konkurenti na slovenském televizním trhu, se při interpretaci výsledků sledovanosti za první pololetí 2017 zcela neshodnou v tom, jaká televizní skupina dosáhla za období prvního pololetí lepšího výsledku v hlavním vysílacím čase (prime-time). Je to dáno i tím, že každá skupina si prime-time definuje odlišnými časy (zatímco Markíza počítá rozpětí 19:00-23:00, Joj TV uvádí 19:00-22:00).

Markíza uvedla, že "od začátku roku 2017 postupně upevňuje svou pozici jednoznačného lídra na slovenském televizním trhu". Konstatovala mj., že v hlavním vysílacím čase dosáhla za období prvního pololetí 2017 podílu ve výši 27,8 % v divácké skupině 12-54 (v čase 19-23). Joj tvrdí, že její výsledek ve stejné divácké skupině představoval v hlavním vysílacím čase 28,4 % (v čase 19-22) a překonal konkurenci.

Pokud se zohlední výsledky v celodenním vysílání, které mají jasné časové ohraničení, dosáhla v univerzální divácké skupině starší 12 let na vyšší podíl skupina Markíza. Jak je patrné z níže uvedeného grafu, hlavní kanál Markíza byl na začátku roku poznamenám rozhodnutím opustit digitální terestrické vysílání. Od března se ale podíl Markízy začal zvyšovat. Markíza se nakonec rozhodla od poloviny června do DVB-T vrátit, i když jen do placené verze.

Souhrnný podíl skupiny Markíza v divácké skupině 12+ v celodenním vysílání překročil za prvních šest měsíců roku 25 %. Souhrnný podíl skupiny Joj ve stejné divácké skupině v celodenním vysílání dosáhl za období 1. pololetí 2017 výše 22,5 %.

Vývoj podílu slovenských TV, I-VI/2017, celý den, 12+

Zdroj: PMT
Zdroj: PMT

-mav-