Media Club pohltí Radio United, začlení rádia

pondělí, 10. července 2017, 11:30 Internet & Mobil, Rádio, TV MediaGuru

Prodej reklamního prostoru soustředí skupina Prima pod společnost Media Club.

Společnosti Media Club a Radio United Services, které mají stejného vlastníka přes majitele Ivana Zacha, se sloučí. Firmy, které se zabývají prodejem reklamního prostoru v médiích, tak budou v rámci televizní skupiny Prima soustředěny do jedné společnosti Media Club. Z návrhu fúze totiž vyplývá, že společnost Radio United Services zanikne.

Radio United Services zastupuje rádiové stanice při prodeji reklamního prostoru. Do jejího portfolia patří zejména majetkově spřízněná rádia ze skupiny Radio United Broadcasting, tedy např. stanice Kiss, Beat, Country, Rádio 1, Spin nebo Signál. Zajišťuje ale také prodej reklamy pro rozhlasovou jedničku Rádio Impuls. 

Media Club se zabývá prodejem reklamního prostoru pro televizní skupiny Prima, Barrandov, Óčko a několik menších tematických stanic. Vedle toho zajišťuje i prodej reklamního prostoru v rámci webového portfolia, které tvoří především weby skupiny Prima.

Důvodem sloučení obou firem je záměr společnosti Media Club zvýšit výnosy z regionální reklamy. "Nově stanovená obchodní strategie společnosti Media Club pro období 2017-2019 je výrazněji orientována na zásadní zvýšení výnosů z regionálního obchodu, a to zejména v oblasti online produktů, které jsou finančně dostupné i pro menší společnosti s regionálním působením. Vzhledem k tomu, že vybudování efektivně fungujících regionálních obchodních týmů je poměrně složitá, a hlavně dlouhodobá činnost, jedním z možných řešení tohoto cíle je spojení se zanikající společností, která je dlouholetým specialistou na tento druh prodeje. Zanikající společnost disponuje rozsáhlým týmem více než 120 regionálních obchodníků," zdůvodňuje fúzi vedení společnosti.

Spojení má na jedné straně umožnit efektivní přípravu a prodej kombinovaných nabídek televize/online/rádio na regionální úrovni, ale zároveň i využít synergických efektů při prodeji reklamního prostoru na úrovni národní a nadnárodní. "Velcí klienti v poslední době poptávají komplexně připravené nabídky na inzerci v elektronických médiích a spojení je cestou, jak této poptávce vyhovět a zvýšit výnosy jak televizní, tak i online a rozhlasové části," dodává.

-mav-