Haló noviny považují přístup členů KSČM za alarmující

úterý, 29. srpna 2017, 15:15 Tisk MediaGuru

Členové organizací KSČM by měli projevovat větší zájem o odběr Haló novin, myslí si vydavatel.

Společnost Futura, vydavatel deníku Haló noviny, není spokojena s přístupem členských organizací KSČM k odběru novin. Vyplývá to z komentovaných výsledků hospodaření vydavatelství Futura v loňském roce. KSČM je majoritním vlastníkem společnosti Futura. „Přístup k Haló novinám je u některých členů alarmující, často svým postojem vyjadřují negativní vztah k novinám. Ke zlepšení propagandy strany i informovanosti členské základny by přispělo zvýšení odběru Haló novin nejen okresními výbory, ale i základními organizacemi," uvádí vedení vydavatelství.

Vydavatelství ve výroční zprávě rovněž konstatuje, že prodejní cena Haló novin nekryje veškeré náklady na jejich výrobu. Ztráta za jeden kus Haló novin v loňském roce činila 3,87 Kč. Společnost musí údajně tuto ztrátu krýt získáváním plošné inzerce a dalšími službami. Společnosti a ani hlavními akcionáři se nedaří získat organizační jednotky a jeho členy ke zvýšenému odběru.

„Bylo by velice potřebné, kdyby jednotlivé okresní organizace projednaly stav odběru a přijaly konkrétní opatření k jeho zlepšení. Pokles odběru je spojen se všeobecným trendem poklesu tištěných novin, zvyšujícím se věkem předplatitelů (včetně členů KSČM) a staromilstvím k Právu, kdy někteří členové se stále domnívají, že je to deník propagující činnost KSČM. Přitom jeho informace o činnosti KSČM jsou velice omezené, neúplné a někdy i zkreslující," stojí ve výroční zprávě.

Futura se netají tím, že vydávání deníku Haló noviny slouží potřebám podpory KSČM. „Haló noviny se osvědčily ve volební kampani jakožto nástroj propagace, na stránkách dostávali prostor představitelé KSČM, poslanci, kandidáti do Senátu a krajských zastupitelstev a další funkcionáři KSČM. V novinách mají být všechny zásadní informace o činnosti strany, poslaneckého klubu, krajských výborů, zastupitelů atd.," stojí dále ve výroční zprávě.

Tržby společnosti Futura loni celkově dosáhly 49 mil. Kč, což bylo o 13 % víc než v roce 2015. Zisk představoval 1,02 mil. Kč oproti předloňské ztrátě 539 tis. Kč. "Celkově se ukazuje, že náklady v podstatě vyčerpaly své limity, proto bude důležité v budoucím období hledat další možné aktivity společnosti, které by přinesly další příjmy, a tím byla vytvořena základna pro stabilní hospodaření akciové společnosti. Rozhodujícím úkolem v roce 2017 zůstává udržet tištěné Haló noviny za stejnou cenu a další rozšiřování iHaló na internetu při růstu čtenářů," uvádí vydavatelství k dalšímu výhledu.

-mav-