Mafra loni vytvořila zisk EBITDA ve výši 368 mil. Kč

pondělí, 28. srpna 2017, 16:14 Tisk MediaGuru

Mafra hlásí za loňský rok dobrý hospodářský výsledek, mělo se dařit všem segmentům trhu.

Mediální skupina Mafra dosáhla v roce 2016 celkového zisku před odpisy a amortizací EBITDA ve výši 368 milionů Kč při celkovém obratu (včetně rádií) 3,462 mld. Kč. Skupina uvedla, že zvyšovala svůj výkon prakticky ve všech segmentech. Za výsledkem mají stát především dobré výkony inzertních tržeb v oblasti printu a jejich podstatné zvýšení v on-line segmentu.

Zisk po zdanění vydavatelství Mafra (deníky, časopisy, internet) se pak meziročně zvýšil o 73 % na 236 mil. Kč. Obrat klesl o 3 % na 2,55 mld. korun. Tržby z prodeje tisku se i přes pokles podařilo udržet na lepší úrovni, než se pohyboval trh. Lidové noviny meziročně vzrostly. Významný dopad na hospodářský výsledek měla vratka daně z příjmů z titulu investičních pobídek v celkové výši 155 milionů korun.

K nárůstu obratu došlo také v digitálu, kdy společnost Acomware poprvé překonala hranici obratu 100 milionů Kč za rok. Stabilní výkonnost, včetně ziskovosti v řádu desítek milionů korun, si udržela rozhlasová skupina na čele s Rádiem Impuls (společnost Londa) a také TV Óčko (Stanice O).

Tržby společností skupiny Mafra (tis. Kč)

tržby 2016 2015
Mafra 2 478 932 2 548 979
Mafra Slovakia 204 559* 190 463*
Londa 153 597 157 945
Acomware 145 362 49 924
Stanice O 132 730 132 862

*Přepočet podle kurzu eur/Kč v r. 2016 a 2015

HV společností skupiny Mafra (tis. Kč)

hospodářský výsledek 2016 2015
Mafra 236 195 136 746
Londa 68 142 69 103
Acomware 12 616 5 846
Mafra Slovakia 5 409 4 877
Stanice O 3 105 2 984

Zdroj: výroční zprávy 2016

Vedle tradičních formátů se podle sdělení skupiny Mafra loni dařilo dobře rozvíjet i nové formáty, mezi něž patří například videoobsah, do nějž směřuje část investic společnosti.

Mafra Slovakia vytvořila pozitivní EBITDA ve výši 371,5 tisíce eur, při výnosech ve výši 7,6 milionu eur a na tržbách loni zaznamenala 8% nárůst.

„K dobrému hospodářskému výsledku společnosti Mafra za rok 2016 výraznou měrou přispěly v minulosti realizované restrukturalizační kroky v rámci silného procesu změn a z toho vyplývající vysoká efektivita řízení v rámci celého vydavatelství. V případě tiskáren v Čechách i na Moravě pak také lepší efektivita výroby vlastních i externích tiskových zakázek, a to jak tuzemských, tak zahraničních,“ shrnuje Štěpán Košík, předseda představenstva Mafra. „Z výsledků je zřejmé, že úspěchů jsme dosáhli ve všech oblastech mediálního byznysu. A právě diverzifikace našich produktů, a tím pádem i zdrojů příjmu, byla hlavní příčinou pozitivního výsledku hospodaření i v roce 2016,“ dodává.

-mav-