SPVR: Billboardy díky vlajce vyhovují, nosiče zůstanou

středa, 30. srpna 2017, 11:05 Outdoor MediaGuru

Provozovatelé billboardů se domnívají, že ústavní stížnost povede ke zrušení novely zákona.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) považuje novou právní úpravu, která od 1. září 2017 zakazuje provozování reklamních zařízení ve vzdálenosti do 250 metrů od dálnic, za nekoncepční a za protiústavní. Chce proto i nadále právními prostředky usilovat o změnu novely zákona. Novinářům to ve středu dopoledne řekl prezident SPVR Marek Pavlas. Už v pondělí se kvůli novele zákona obrátila k Ústavnímu soudu skupina 17 senátorů.

Během uplynulého víkendu byla velká většina billboardů u dálnic přelepena plakátem státní vlajky. Tímto podle názoru SPVR vyhovují provozovatelé úpravě zákona. "Tím jsme jednostranně dle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením, tak jak je definuje zákon, ale nyní slouží jako prostor pro umístění státní vlajky České republiky. Umístění vlajek je zároveň přesně tím, co vyžaduje zákon, tedy zakrytí komerčního motivu plakátem, který neobsahuje žádné sdělení,” přiblížil Pavlas.

Provozovatelé sdružení v SPVR rovněž ve středu uvedli, že nosiče od dálnic odmontovávat nebudou. Údajně by to stálo další náklady, které chtějí státu ušetřit. Myslí si totiž, že novelu zákona Ústavní soud zruší. Chtějí proto vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu. „Mohli jsme nosiče demontovat a poté vymáhat škody po státu. Jsme ke státu maximálně vstřícní, snažíme se předcházet škodám," řekl Pavlas.

Ředitelství silnic a dálnic ale začne zřejmě odstraňovat billboardy u dálnic a silnic prvních tříd bez ohledu na to, jestli na nich bude komerční, nebo nekomerční motiv. Na dotaz ČTK to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). "My budeme pravděpodobně odstraňovat všechny - vlajkové nebo nevlajkové. Už se těším na rozličné názory právníků, které si od teď v příštích dnech přečtu, jestli když umístíte na billboard vlajku, tak to přestává být billboardem a začíná to být něčím jiným," uvedl ministr.

O dva dny později, v pátek 1.9. 2017, pak ministr uvedl, že úřady začnou neodstraněné billboardy podél dálnic a silnic první třídy zakrývat v polovině září. Odstraňovat je pak budou od přelomu září a října. Důvodem jsou zákonné lhůty, které musí stát dodržet.

Reklamní plochy na D1, foto: MediaGuru.cz
Reklamní plochy na D1, foto: MediaGuru.cz

Podle Marka Pavlase se provozovatelé billboardů regulaci nebrání, novelu zákona ale považují za likvidaci venkovní reklamy. Hlavní důvod zaváděné novely, kterým je ochrana bezpečnosti, je podle SPVR mantrou, za kterou "lze schovat vše". „Dálnice jsou dlouhodobě nejbezpečnější, tam dochází k nejmenšímu počtu nehod v přepočtu na počet přepravených osob. Zákon plošně dopadá na celou venkovní reklamu, místo toho, aby řešil, kde se billboard nachází," řekl Pavlas.

Za mnohem větší nebezpečí považuje SPVR existenci nelegálních billboardů. "Jedna až dvě smrtelné nehody ročně se dějí po střetu s nepovolenými billboardy. Stát místo toho, aby řešil tyto excesy, tak změnil zákon," shrnuje výhrady Pavlas. Inspirací by podle SPVR mohl být rakouský model. "Jsme pro odstraňování nelegálních billboardů, snížení počtu nelegálních billboardů v místě jejich nadměrného výskytu, v místech zvýšené nehodovosti nebo v místech s hodnotným výhledem do krajiny," vysvětlil prezident svazu.

Prezentace argumentů SPVR

Pavlas připomněl, že společnost ACE Media nevylučuje arbitráž proti českému státu o stovky milionů korun. ACE Media už před lety oznámila, že může jít o částku překračující 20 mil. USD (cca 500 mil. Kč).

Senátoři, kteří se se stížností obrátili na Ústavní soud, argumentují tím, že stávající úprava porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic. Podle právníků obecně prospěšné společnosti Kverulant.org, která bojuje za zákaz billboardů u silnic a dálnic, jsou ale šance ústavní stížnosti malé. Kverulant poukazuje zejména na čl. 11 Listiny základních práv a svobod, kde se v článku 11, odstavec (3) píše: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

Zákaz billboardů do 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy zavádí od 1. září 2017 novela zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012, jež stanovila pětileté období pro vyřešení možných sporů mezi provozovateli venkovní reklamy. Jedinou výjimkou jsou reklamní plochy pro dálniční motely a restaurace, ale i ty mají nastavenu bezpečnou vzdálenost. Podle dřívějšího vyjádření Svazu provozovatelů venkovní reklamy by mělo od hlavních silničních tahů postupně zmizet na 3000 billboardů ze zhruba 25.000, které v Česku jsou.

-mav-