TV měření zahrne od září odložené sledování o tři dny

středa, 02. srpna 2017, 09:05 TV MediaGuru

Oficiální data budou od září pro veřejné výstupy dostupná s třídenním zpožděním.

Od 1. září 2017 budou oficiální data sledovanosti televize zahrnovat i odloženou sledovanost měřenou za období třech dnů po odvysílání konkrétního pořadu. Toto rozšíření oficiální televizní měny se týká všech veřejných datových výstupů. V současnosti je odložená sledovanost zveřejňována jen pro stejný den, kdy je pořad odvysílán v televizi v tzv. živém vysílání.

Oficiální televizní měna bude od 1. září definována jako součet TV živé a odložené sledovanosti z nultého až třetího dne (Živě + TS0–3). Vedle dat živé sledovanosti bude tedy obsahovat i data odloženého sledování za první tři dny po odvysílání pořadu, a to vše nezávisle na způsobu sledování – timeshift na televizorech se set-top-boxy/s pevným diskem, ruční nahrání pořadu, TV archivy či HbbTV.

Informace o odložené sledovanosti, a to až 7 dní po živém vysílání pořadu, měří peoplemetrový projekt ATO  od ledna 2013. Data odložené sledovanosti za nultý den se zahrnují do oficiální měny od 1. února 2016 (v odborné terminologii bývají označovány jako TS0, či též VOSDAL = Viewed On the Same Day As Live). Zahrnutí odložené sledovanosti do oficiální televizní měny je v současnosti běžnou praxí peoplemetrových projektů v Evropě.

Oficiální (finální) data o sledovanosti budou pro veřejné výstupy v návaznosti oproti aktuálnímu stavu k dispozici s třídenním zpožděním. Na denní dostupnosti dat vyjadřujících sledovanost TS0 se ale nic nemění.

V poměru k živé televizní sledovanosti představuje v poslední době odložená televizní sledovanost přibližně 3 % (což je kolem 6,5 minut denně), přičemž toto procento postupně mírně roste. U některých premiérových televizních projektů, zvlášť u těch, které jsou cíleny na mladší divácké skupiny, je procento odložené sledovanosti významnější.

Odložená sledovanost nultého dne představuje cca 60 %, odložená sledovanost prvního až třetího dne tvoří dalších cca 30 % a zbývajících 10 % odložené sledovanosti vzniká čtvrtý až sedmý den po odvysílání. Nová oficiální měna tedy zahrne cca 90 % z celkově měřené odložené sledovanosti.

-mav-