Výzkum: Přístup k HbbTV vysílání má 1,3 mil. diváků

úterý, 26. září 2017, 10:30 TV MediaGuru

Vyplývá to z šetření skupiny Prima, které s partnery provedla v letošním srpnu.

Petr Hatlapatka a Daniel Grunt, foto: FTV Prima

Petr Hatlapatka a Daniel Grunt, foto: FTV Prima

Velikost dosahu hybridního televizního vysílání HbbTV je podle společného šetření televizní skupiny Prima, společností Hybrid České Radiokomunikace na českém trhu 1,3 milionu diváků. Jde o počet lidí, kteří mají na televizoru tzv. červené tlačítko, kterým se vstupuje do hybridního prostředí. Aktivní využívanost HbbTV vysílání je asi na úrovni 60 %. Údaj pochází z letošního srpna, ve kterém se měření uskutečnilo. Výsledky srpnového šetření velikosti publika hybridního vysílání představil novinářům šéf nových médií FTV Prima Daniel Grunt.

„Do výzkumu byly zařazeny stanice Primy, Barrandova a Óčka. Očekávám, že do Vánoc se číslo zvýší na 1,5-1,6 mil. diváků, kterým se ukazuje červené tlačítko,“ odhaduje Grunt.

Průměrný počet lidí, kteří sledují hybridní vysílání HbbTV u jednoho přijímače přesahuje číslovku dva (2,06). Počet domácností, kteří mají přístup do HbbTV vysílání, je tak cca 650 tisíc.

Petr Hatlapatka, Daniel Grunt, Lukáš Hnilička a Jiří Lichý, foto: FTV Prima

Petr Hatlapatka, Daniel Grunt, Lukáš Hnilička a Jiří Lichý, foto: FTV Prima

Z šetření znalosti HbbTV vysílání, které probíhalo s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere dotazováním populace 15+, vyplynulo, že téměř polovina TV zařízení je připojena k internetu. Diváci přitom více znají pojem „červené tlačítko“ (znají tři čtvrtiny dotázaných) než „hybridní vysílání“ (zná 30 %).

Za podstatné označil Dan Grunt skutečnost, že 90 % lidí uvedlo, že je technologie HbbTV neobtěžuje z hlediska inzertního využití.

Přístupy do hybridního prostředí webových stránek Primy se za poslední rok zvýšily o 91 procent, konzumace videa až o 136 procent. Hybridní vysílání tvoří více než 25 % zhlédnutí webů Primy, mobilní představuje 14 %.

Podle Dana Grunta je HbbTV strategicky důležitá technologie v propojování lineárního vysílání do digitálního světa. Více než polovina majitelů HbbTV jsou podle NetMonitoru muži (52 %). Obecně převládá věková skupina 25–54 let (58 %).

Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje zastupitelství Media Club, zmínil, že se za poslední rok významně zvýšilo povědomí klientů o možnostech inzerce v hybridním vysílání. V prvních osmi měsících tohoto roku běželo na kanálech Primy přes 90 kampaní, zatímco v celém roce 2016 jich bylo 41. HbbTV se tak podle jeho slov zařadila v letošním roce mezi standardní nástroje marketingové komunikace u mnoha klientů. Nejaktivnějším klientem v HbbTV je společnost O2. Průměrná míra prokliku (CTR) se pohybuje od 1,5 do 2,3 %, a to podle zvoleného formátu.

Prima v HbbTV nejnověji spustí novou letákovou aplikaci Letáky 2.0. Nově si uživatelé mohou letáky hledat dle obchodních kategorií a také zvětšovat samotný leták pomocí lupy.

Zdroj: FTV Prima

Zdroj: FTV Prima

-mav-