Nova: Poptávka roste, ceny se mohou zvýšit i o deset procent

pátek, 13. října 2017, 10:30 TV MediaGuru

Nova promítne do obchodní politiky pro rok 2018 zvyšující se podíl na trhu a růst poptávky.

Jan Vlček, foto: TV Nova

Jan Vlček, foto: TV Nova

Televizní skupina Nova představuje v tomto týdnu svoji obchodní politiku pro rok 2018. Podle informací, které jsou v současnosti k dispozici, chce Nova navázat na kontury obchodní politiky z předešlých let. Z odpovědí obchodního ředitele TV Nova Jana Vlčka zároveň vyplývá, že televize v nové obchodní politice zohlední vývoj na trhu televizní sledovanosti (podíl skupiny Nova letos meziročně roste v průměru o 3 procentní body v 15-54). V nové obchodní politice se také odrazí zvýšená poptávka po reklamním prostoru. Cenové zvýšení se může v průměru pohybovat až na úrovni 10 procent. Odpovědi Jana Vlčka můžete číst níže.

Jaké jsou základní obrysy obchodní politiky skupiny Nova pro rok 2018? Z čeho jste při její konstrukci vycházeli?

Vždy se snažíme věnovat maximální ohled na vývoj struktury a objemu poptávky po reklamním prostoru. To se týká jak sezonality, tak afinitního zaměření našich reklamních pozic popř. dalších aspektů relevantních pro plánování efektivních mediálních kampaní.

Co je nové v obchodní politice pro 2018?

Z pohledu vývoje struktury obchodní politiky je maximální snaha udržet kontinuitu, která klientům zjednodušuje meziroční srovnání vývoje podmínek. Je pravda, že potřeby klientů se vyvíjejí. Současně my děláme maximum pro zvýšení sledovanosti a nabídky co nejkvalitnějšího reklamního prostoru. Naše zvýšené programové investice se vracejí v podobě zcela zásadního zvýšení podílu na sledovanosti napříč většinou lukrativních cílových skupin. Nárůst sledovanosti skupiny Nova pokračuje kontinuálně již od roku 2016. V obchodní politice pro rok 2018 budeme řadu těchto kvalitativních aspektů zohledňovat v ceně.

Jak se změní základní cena CPP ve srovnání s rokem 2017 a jak se změní stopážové a měsíční  koeficienty?

Poptávka po TV prostoru tento rok a zejména v prvním pololetí 2017 výrazně rostla. Roste do té míry, že většina stanic na českém trhu je beznadějně vyprodaná a některé části mnoha kampaní jednoduše nejsou klientům odvysílány. Je nesporné, že ceny na televizním trhu v příštím roce výrazně porostou. Nicméně není jednoduché tuto otázku paušalizovat, protože každý klient má poměrně odlišnou strukturu mediálních kampaní. Domníváme se, že v průměru by ceny mohly narůst až o 10 %, aby odrazily vysokou poptávku. Vše ale závisí na mnoha faktorech jako například ročním období, výši investic, reklamní stopáži apod.

Většina stanic na českém trhu je beznadějně vyprodaná a některé části mnoha kampaní jednoduše nejsou klientům odvysílány

Jan Vlček, TV Nova

Jak se do obchodní politiky promítne prodej internetové reklamy? Zohledníte klienty v případě propojování TV a online reklamy ještě jinak než formou výhodnější ceny v rámci tzv. ostatních mediálních kanálů (OMK)?

Od druhého pololetí roku 2017 jsme začali realizovat projekty dedikované pouze pro online. Jedná se o samostatné video pořady, které oslovují jinou cílovou skupinu, než jsou naši televizní diváci. Jedná se o součást naší nové strategie, kdy online nabídka v rámci skupiny Nova dostává plnou samostatnost ve vývoji jak nových pořadů, tak nových komerčních formátů. Většina našich klientů využívá i naši online nabídku a my jim rádi umožníme propojení online a TV jak po stránce obchodní (OMK), tak i po stránce obsahové.

Jsou nějaké změny v koncepci obchodní politiky pro OMK?

Snažíme se klientům vyjít vstříc v tom, jak si při vyjednávání podmínek nastaví strukturu OMK a tu samou míru flexibility budeme udržovat i v roce 2018.

Jak vidíte dosavadní letošní vývoj na reklamním TV trhu a jaké jsou vaše očekávání pro rok 2018?

Vzhledem k pozitivnímu vývoji na televizním trhu a pozitivnímu vývoji ekonomiky a spotřebitelské poptávky, ke kterým došlo zejména během první poloviny tohoto roku, ale i k dnešnímu dni, vnímáme výhled televizního trhu velmi dobře.

-mav-