Proti velkým hráčům nemůžeme jít přímo

pondělí, 23. října 2017, 14:30 Tisk Martina Vojtěchovská

Na knižním trhu musíme hledat volné skuliny, říká Tomáš Černý, ředitel divize Knihy vydavatelství Mladá fronta.

Tomáš Černý, foto: Mladá fronta

Tomáš Černý, foto: Mladá fronta

„Naše pozice zůstala stejná i s ohledem na vnější vlivy na trhu, kde posilovali velcí hráči,“ popsal v rozhovoru pro MediaGuru.cz vývoj na knižním trhu v posledním roce ředitel divize Knihy vydavatelství Mladá fronta Tomáš Černý. Na předvánoční trh, který je pro prodej knih rozhodující, přinese Mladá fronta mj. dárkovou bibli Etikety Ladislava Špačka. „Je to jeden z našich nejdůležitějších titulů,“ dodává Tomáš Černý s tím, že do prodeje vydavatelství chystá více než 80 novinek.

Na knižním trhu zesiluje koncentrace, knižní divize Mladé fronty nadále zůstává těmito změnami majetkově nedotknuta. Jak obtížné je se s takovou situací vyrovnávat, pokud jste solitérní firmou?

Za velký úspěch považuji, že se nám stále daří udržovat naši pozici na trhu. Z pohledu strategie to pro nás znamená hledat si jinou cestu, než kterou jdou velcí hráči. Musíme být jedineční a cílové skupině nabízet něco extra. Souvisí to s výběrem témat a s jejich zpracováním. Konkrétní témata se snažíme zpracovávat odlišnou optikou než jiní nakladatelé. To je práce především redaktorů a autorů. Není snadné pro menší nakladatele udržovat na své straně autory. Nám se to celkem daří. Velkou roli v tom hrají osobní vazby a vztahy.

Je reálné, že v horizontu dvou až tří let nebudete pohlceni většími koncerny?

Věřím, že se udržíme. Musíme trochu změnit strategii, pečlivěji vybírat tituly. Nemůžeme jít do přímé konkurence s „knižními“ továrnami, to nefunguje. Nejsme sice úplně malí, patříme mezi deset největších, produkujeme 200 titulů ročně. Přesto nemůžeme jít do soubojů, kde se budeme s konkurencí přeplácet.

Má to vliv i na preferenci titulů, které vydáváte?

To si ani nemyslím. Jsme tematicky široce rozkročení a zaměření neměníme. Naše produkce je rovnoměrně rozložena mezi dětské tituly, beletrii a naučnou literaturu.

Prodejní kanály se i díky rozmachu e-commerce rozšiřují. Které jsou pro vás ty nejdůležitější?

Největší podíl, asi dvoutřetinový, má stále maloobchodní prodej, ale snažíme se nebýt stoprocentně závislí jen na maloobchodním prodeji. Rozvíjíme i další kanály jako Knižní klub Mladé fronty, přímý prodej, e-shop, online apod.

Tomáš Černý, foto: Mladá fronta

Tomáš Černý, foto: Mladá fronta

Jak jste se vypořádali s tím, že jste po odprodeji časopisů společnosti CN Invest přišli o možnost propagace svých knih v těchto titulech?

Část podpory jsme přesměrovali na internet, kde zákazníci dobře reagují. A snažíme se dál hledat jiné cesty v podobě regionální outdoorové reklamy nebo vymýšlet jiné způsoby, které dřív nebyly tak využívané.

Zmínil jste, že stále patříte mezi deset největších nakladatelství. Jak je to s vývojem obratu a zisku?

Zatím držíme obrat na loňských číslech a do konce roku bychom chtěli oproti loňsku ještě vyrůst. Pokud splníme obratový plán, tak splníme i ten ziskový. Stavíme na stabilitě a předvídatelnosti našich prodejů. Nemáme jeden až dva tituly, které nám v prodeji dramaticky vyskočí, spíš si držíme svoji úroveň s větším počtem titulů.

Data o vývoji knižního trhu zatím ukazují, že elektronické knihy se výrazněji neprosazují. Změnilo se něco v této věci za poslední rok?

Pokud jde o naše nakladatelství, podíl e-booků roste jen málo. S kolegy přemýšlíme, jak e-booků prodat víc, růst se spíš zpomaluje. Podíl e-booků na našem celkovém obratu představuje jen asi tři procenta.

Objem prodejů tištěných knih se tedy nesnižuje.

Velikost knižního trhu je stále na úrovni cca 7,5 miliardy korun a meziročně neklesá. Od Nového roku by navíc prodeji knih mohla pomoci nová legislativa, která řadí nákup knih mezi daňově uznatelné zaměstnanecké benefity.

Nemůžeme jít do soubojů, kde se budeme s konkurencí přeplácet.

Tomáš Černý, výkonný ředitel divize Knihy, Mladá fronta

Uvedl jste, že v příštím roce byste chtěli tržby oproti letošku ještě navýšit. Co připravujete?

Je pravda, že plány na příští rok je třeba dělat už teď, ale v knižním odvětví je to trochu specifické, protože víc než polovina obratu se generuje v poslední čtvrtině roku. Rozhodující je především vánoční trh. Pracujeme tedy s nějakým výhledem a počítáme s organickým růstem prodejů. Těžko se to ale odhaduje a růst každým rokem o 20 procent už také nejde. Když jsem před lety do firmy přišel a spolu s novým týmem jsme začali divizi rozvíjet, tak to bylo svým způsobem jednodušší. Personálně jsme stabilní, kolegové si zaslouží obrovské poděkování za to, co odvádějí. Za sedm let jsme obrat zvýšili v desítkách milionů, ale je nás početně stále stejně. V příštím roce chceme dál rozvíjet Knižní klub Mladé fronty na školách, zaměřit se na online prodej, přímé prodeje knih a další cesty. Zároveň věřím tomu, že čtení knih se stane součástí životního stylu, že číst knihy bude stále více „in“.

Můžete jako vydavatelé knih pro to něco udělat?

Samozřejmě že se snažíme podporovat prodej knih, co můžeme. Například Svaz českých knihkupců a nakladatelů, jehož jsme aktivním členem, pravidelně připravuje kampaň na podporu knih a čtenářství. Důležitá je i podpora kamenných knihkupectví. Dnes se většina knih prodává ve velkých sítích. I prodejní síť je ale ovlivněna koncentrací a my si uvědomujeme, že „kamenní“ knihkupci jsou důležití pro celý knižní trh.

Tomáš Černý, výkonný ředitel divize Knihy, Mladá fronta

V čele knižní divize vydavatelství Mladá fronta je od ledna 2008. Před příchodem do Mladé fronty působil více než osm let v nakladatelství Verlag Dashöfer. Tomáš Černý je zároveň členem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů.