Facebook usnadní správu globálních kampaní

sobota, 18. listopadu 2017, 08:25 Internet & Mobil MediaGuru

Sociální síť používají více než dvě miliardy lidí, její provozovatel proto vylepšuje cílení kampaní napříč státy.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Facebook představil několik nových funkcí, které mají odstranit překážky pro globální cílení marketingových kampaní. To z praktického hlediska komplikovala mimo jiné jazyková roztříštěnost, jež vedla k nutnosti tvorby několika různých verzí kampaně. Facebook však značkám oslovení cílové skupiny v jejím rodném jazyce slibuje výrazně usnadnit – zadavatelé dostávají možnost už při vytváření kampaně navolit několik verzí použitých textů. Ty by se pak jednotlivým uživatelům automaticky zobrazovaly v závislosti na tom, který jazyk si na vlastním profilu nastavili jako preferovaný.

To by však samo o sobě k úspěšnému globálnímu zacílení nestačilo, pro značky představuje jazyk jejich cílové skupiny jen jeden z mnoha možných parametrů, který berou v potaz. Facebook ale firmám umožňuje zaměřit se na zvolenou cílovou skupinu bez ohledu na státní příslušnost jejích členů. To dosud probíhalo rovněž klopotně: pokud chtěla firma  oslovit „své publikum“ v několika státech naráz, musela při nastavování kampaně postupovat od jedné země k druhé . To se mění a vše půjde nastavit v rámci jednoho kroku.

Zaměřeno na města

Někdy nastane situace, kdy je pro zadavatele při snaze oslovit globální publikum výhodnější zacílit na uživatele nikoliv napříč vybranými státy, ale napříč městskými aglomeracemi. Marketéři je ani nemusejí vyjmenovávat přesně, stačí jen vybrat velikost měst, odkud by se měla cílová skupina rekrutovat. Takové rozlišování může dávat smysl obzvláště v situaci, kdy dochází k symbolické polarizaci mezi obyvateli měst a venkova. Aktuálním případem jsou obecně volby, kdy média často zmiňují, jak rozdílné názory mají obyvatelé odlišných koutů té které země. V tomto kontextu je tak logickou volbou snažit se oslovit lidi stejného životního stylu, byť z různých států.

Všechny výše uvedené funkce ale vycházejí z předpokladu, že značky už mají aspoň přibližné tušení o složení mezinárodního publika, jež chtějí oslovit. Z toho důvodu přišel Facebook ještě s jedním updatem – takzvaný Cross-Border Insights Finder odvodí podobu dalších cílových skupin podle toho, v jakém státě zadavatel aktuálně primárně inzeruje a co od svých kampaní očekává. Facebook následně tato data porovná s tím, v jakých státech byli úspěšní konkurenti a sestaví žebříček zemí, kde by mohla firma s propagací nejlépe prorazit.

Z pohledu samotné sociální sítě však nejde o dobročinnost, nýbrž rozvoj svého byznysu. Jak podotýká server Marketingland.com, téměř polovina reklamních příjmů Facebooku pochází ze států Severní Ameriky, ačkoliv téměř 90 procent uživatelů žije v jiných částech světa. Právě s umenšením tohoto nepoměru by měly Facebooku napomoci nové marketingové nástroje popsané výše.

-jav-