Media Bohemia sílí v e-commerce, chce i další rádia

úterý, 14. listopadu 2017, 07:40 Rádio MediaGuru

Aktivity na poli e-commerce začínají hrát v celkovém výsledku Media Bohemia významnější roli.

Vizuály sítě stanic Hitrádií ze skupiny Media Bohemia, foto: Media Bohemia

Vizuály sítě stanic Hitrádií ze skupiny Media Bohemia, foto: Media Bohemia

Rozhlasová společnost Media Bohemia, významný hráč komerčního rádiového trhu, chce pokračovat v akvizicích na rádiovém trhu. Vedle toho rozvíjí i své digitální a e-commerce aktivity, které meziročně významně rostou, vyplývá z aktuálně zveřejněných výsledků hospodaření.

Provozující společnost Media Bohemia, pod kterou spadá řada rozhlasových stanic (Rádio Blaník, Hitrádia, Rock Rádia, Fajn rádia aj.), dosáhla v loňském roce obratu ve výši 82 mil. Kč, což bylo o 12,5 % méně než v roce 2015. Hospodaření společnosti skončilo v mírném zisku přes 1 mil. Kč.  „Podnikatelská činnost společnosti v roce 2016 kontinuálně navázala na rok předchozí. Pokles obratu se podařilo kompenzovat úsporami v oblasti nákladů, především v oblasti nakupovaných služeb. Společnost tak dosáhla zisku po zdanění ve výši 1 028 tis. Kč. Společnost plánuje i v následujícím období upevňovat svoji pozici na trhu rozhlasových stanic a vyhledávat vhodné investiční příležitosti k nákupu dalších rozhlasových stanic,“ uvádí firma ve výroční zprávě za rok 2016.

Stěžejní společnost skupiny na rozhlasovém reklamním trhu, firma Media Marrketing Services (MMS), loni dosáhla tržeb přes 512 mil. Kč (meziročně -7 %) a zisku téměř 41 mil. Kč. Oproti roku 2015 si celkový hospodářský výsledek významně vylepšila. MMS drží 50% podíl ve společnosti Radiohouse, jedničce na trhu rozhlasové reklamy. Výše tržeb Radiohousu za rok 2016 zatím není k dispozici.

Přehled hospodaření rádiových firem Media Bohemia 

  tržby 2016 (tis. Kč) tržby 2015 (tis. Kč) HV 2016 (tis. Kč) HV 2015 (tis. Kč)
Media Bohemia 82 039 93 710 1 028 1 229
MMS 512 355 550 370 40 663 -1 655
Audio Tech 23 046 17 979 -121 -119
Mon Arch Plus CZ 31 322 29 124 4 024 1 350
František Vostál 1 800 1 833 68 46
Rádio Dobrý den* 1 846 1 261 356 864
První rozhlasová 5 020 4 920 13 12
Gama media 2 837 2 915 -3 228 -3 152
AZ Rádio 2 920 3 080 58

12

*Pozn.: údaj k 30.6. 2016

Zdroj: výroční zprávy 2016

Media Bohemia v loňském roce podstatně navýšila výnosy z e-commerce aktivit, kde přes společnost MMS Digital provozuje firmy Urban Store.cz, Špuntík.cz, Firma na zážitky (Allegria), Spam 73 Apparel nebo Pricetown. U některých z těchto společností je navýšení obratu dvojnásobné až trojnásobné.

Také portfolio e-commerce ale prochází změnami. Ke konci října 2017 se MMS Digital rozhodla opustit trh prodeje dovolených a zájezdů. Ukončila proto činnost firmy Cestuj.cz. Ke konci loňského roku prodala svůj 55% podíl v e-shopu Truhlíkov.cz.

Na internetovém trhu je už dlouhodobě zastoupena také mediazastupitelstvím Impression Media, jehož obrat se loni vyšplhal na 93 mil. Kč.

Přehled hospodaření e-commerce firem Media Bohemia

  tržby  2016 (tis. Kč) tržby 2015 (tis. Kč) HV 2016 (tis. Kč) HV 2015 (tis. Kč)
Urban Store 140 581 60 559 982 547
Špuntík.cz 23 869 5 799 -10 143 -4 048
Sam 73 Apparel na 263 245 na -22 457
Firma na zážitky 72 077 52 834 -5 457 4 857
Pricetown 11 583 10 764 209 -1 487

Přehled hospodaření digitálních firem Media Bohemia

  tržby  2016 (tis. Kč) tržby 2015 (tis. Kč) HV 2016 (tis. Kč) HV 2015 (tis. Kč)
Impression Media 93 052 94 348 8 419 3 662
MMS Digital 25 353 na -4 282 na

Zdroj: výroční zprávy 2016

-mav-