ČT zvýší v roce 2018 základní cenu reklamy o 4 %

úterý, 19. prosince 2017, 08:05 TV MediaGuru

Také Česká televize zvýší pro příští rok ceny televizní reklamy.

Česká televize se rozhodla pro rok 2018 upravit svůj reklamní ceník. Cena základní CPP v cílové skupině D15+je pro příští rok stanovena na 27 000 Kč, což je o necelá 4 % více než v letošním roce.

Upravují se také ceny sezónních koeficientů, a to rovněž v průměru o téměř 4 %. Nejvýraznější navýšení koeficientu (o 18 %) se vztahuje na srpen 2018. Nižší navýšení se pak týká měsíců únor, březen, květen, červen a říjen a listopad.

Stopážové koeficienty zůstávají v zásadě bez změny.

Speciální ceny jsou pak stanoveny pro významné sportovní události roku 2018, jakými jsou ZOH, MS v hokeji a MS v kopané. Základní cena CPP se může zvýšit o 50 %.

Srovnání sezónních koeficientů ČT

  2 018 2 017 změna (%)
Leden  0,8 0,8 0,0
Únor  0,95 0,9 5,6
Březen  1,15 1,1 4,5
Duben 1,35 1,35 0,0
Květen  1,4 1,35 3,7
Červen  1,25 1,2 4,2
Červenec  0,8 0,8 0,0
Srpen  0,95 0,8 18,8
Září  1,3 1,3 0,0
Říjen  1,45 1,4 3,6
Listopad  1,45 1,4 3,6
Prosinec (do 16. 12. 2018)  1,3 1,3 0,0
Prosinec (od 17. 12. 2018)  0,8 0,8

0,0

Ceny televizní reklamy tak zvyšují pro rok 2018 všechny televizní subjekty. Objem reklamy na České televizi je však výrazně omezen zákonem. 

Čas vyhrazený reklamě na programech ČT2 a ČT sport nesmí přesáhnout 0,5% denního vysílacího času na každém z těchto programů, přičemž v prime time nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Na programu ČT1 a ČT24 reklamu zařazovat nelze, s výjimkou reklamy zařazované v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události. Čas vyhrazený nesmí přesáhnout 0,5% denního vysílacího času.

-mav-