Čistý objem rádiové reklamy loni přesáhl 1,5 mld. Kč

středa, 7. února 2018, 16:35 Rádio MediaGuru

I v loňském roce se udržela rozhlasová reklama v růstu, ukazují aktuální údaje o vývoji trhu v roce 2017.

Foto: ČNB

Foto: ČNB

Čisté investice do rozhlasové reklamy rostly i v roce 2017, navázaly tak na růstový vývoj z minulých let. Celková velikost trhu reklamních investic činila za celý rok 2017 přes 1,5 mld. Kč, což bylo o 1,8 % více než v roce 2016. Vyplývá to z odhadu čistých investic rádiové reklamy, které na setkání odborné veřejnosti prezentovali ve středu zástupci rozhlasového trhu.

Přestože v roce 2016 byl meziroční růst rádiových investic výraznější (+2,6 %), patří výsledek z loňského roku k druhému nejlepšímu za poslední čtyři roky. V nich si rozhlasová reklama udržovala mírný růst. Objemově nejsilnějším kvartálem byl v roce 2017 čtvrtý kvartál.

Zdroj: Čisté investice do rozhlasové reklamy

Zdroj: Čisté investice do rozhlasové reklamy

Zdroj: Čisté investice do rozhlasové reklamy

Zdroj: Čisté investice do rozhlasové reklamy

Zdroj: Čisté investice do rozhlasové reklamy

Zdroj: Čisté investice do rozhlasové reklamy

Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 představovaly čisté investice do rádiové reklamy 498,4 mil. Kč, meziročně o 2,5 % více. Jde o stejný růst, jaký vykázal rozhlasový růst ve třetím čtvrtletí 2017. Reklamní investice přes mediální agentury rostly ve čtvrtém kvartále rychleji než investice přímých zadavatelů. „Po předchozích slabších obdobích však zdaleka ještě agenturní trh nedosahuje poloviny celkových příjmů," říkají zástupci rádií.

Výhled pro rok 2018 je podle rádií zatím pozitivní. V lednu 2018 měla rozhlasová reklama vykázat růst na úrovni jednotek procent. Únor vypadá meziročně stabilně. Agenturní trh má zatím růst stejným tempem jako přímý prodej. Očekávají se nárůsty v segmentech: maloobchod potravin, farmacie a cestovní ruch.

„Cenová politika rádií a rozhlasových zastupitelství pro 2018 přináší mírné zdražení,“ řekl na setkání Petr Uchytil z Regie Radio Music. Cenové navýšení se týká především jedničky trhu, společnosti Radiohouse. Detaily si můžete přečíst v článku: Radiohouse upravuje ceny svých rádií.

Metodika čistých rádiových investic

Čisté investice do rozhlasové reklamy jsou založeny na expertním odhadu členů RS SKMO (údaje z Českého rozhlasu, Radiohousu a Media Clubu). Čisté investice vyjadřují objem v ceníkových cenách mínus slevy a mínus bartery. Nejsou odečteny bonusy agentur, zastupitelství či obchodníků. Založeno na fakturovaných objemech, nikoli odvysílaných.

-mav-