Radiohouse upravuje ceny svých rádií

středa, 20. prosince 2017, 10:15 Rádio Martina Vojtěchovská

Jednička rozhlasové reklamy neupravuje ceny plošně, ale podle jednotlivých stanic a časových pásem.

Karel Friml, foto: Radiohouse

Karel Friml, foto: Radiohouse

Na základě detailní analýzy vypracovala společnost Radiohouse, nejsilnější hráč na trhu rádiové reklamy, nové ceníky platné pro rok 2018. Snažila se v nich zohlednit postavení svých stanic vzhledem k výši poptávky a situaci na trhu tak, aby udržela kvalitativní parametry produktu. Proto mírné navýšení cen v novém roce není plošné, ale dílčí podle stanic a jednotlivých časových pásem,  vysvětluje ředitel agenturního prodeje Karel Friml.

Rádiovému trhu se podle odhadů čistých investic, které poskytují rádioví provozovatelé, relativně daří. Jak to ovlivní obchodní politiku a nabídku společnosti Radiohouse v příštím roce ve srovnání s letoškem?

Dílčí změny jsme v letošním roce udělali už v létě, teď po podzimní sezóně jsme přistoupili k dalším úpravám. Nepamatuji si tak náročný podzim, jaký byl v letošním roce. Myslím tím množství kampaní a odvysílaných spotů. Právě v této souvislosti jsme letos u mnoha rádií naráželi na vyprodanost, nebo jsme se pohybovali na hranici toho, co je kapacitně možné odvysílat. Rozdíly mezi rádii uvnitř našeho portfolia byly i několikanásobné – k nejvytíženějším rádiím se zařadila Evropa 2, Blaník nebo Hitrádio Orion v Moravskoslezském kraji. Potřebovali jsme proto upravit reklamní ceny našich rádií tak, aby zohledňovaly různé faktory od poptávky, míry vyprodanosti, kupní síly či hodnoty CPT.

Vyšší poptávka se tedy odrazí ve vyšších cenách?

Dostali jsme se do fáze, kdy nejprémiovější produkty byly na hranici vyprodanosti. Museli jsme tedy reagovat na enormní poptávku, ale zároveň jsme nechtěli nesmyslně plošně navýšit ceny. Vypracovali jsme proto velmi detailní analýzu, která srovnávala naše stanice podle výše uvedených faktorů a to na úrovni jednotlivých časových pásem. Výsledkem je, že pro rok 2018 se ceny rádiové reklamy společnosti Radiohouse mírně zvyšují. Zároveň je ale potřeba zdůraznit, že navýšení cen není nijak markantní a za druhé, že není plošné. Netýká se všech stanic stejně a jsou dokonce i rádia, která jsme zlevnili. To byl jeden důvod.

Druhý důvod cenových úprav je ten, že nechceme naše produkty kazit. Pokud je produkt přesycený reklamou, tak stejně jako v jiných mediatypech mohou mít lidé vůči němu nižší pozornost a reklama nebude mít takový dosah. Při enormním množstvím pak nemusí být tak účinná. A to není cíl ani náš, ani našich klientů.

Detailní analýzou jsme tak stanovili principy pro to, abychom udrželi kvalitu našeho produktu. Tam, kde jsme museli, tak jsme vybraná časová pásma zdražili. Stále ovšem cílíme na prodej přes balíky, které jsou výhodné.

Radiohouse nabízí několik rozhlasových reklamních balíčků. Když se podíváme na nejvýznamnější produkty, jak se v nich konkrétně projevují cenové změny?

Náš vlajkový produkt, Radiohouse Total, který sdružuje všechna naše rádia a online balíček, zůstává v absolutních cenách na stejné úrovni jako letos. Díky posílení share tohoto balíku v číslech Radio projektu za 2. a 3. čtvrtletí 2017, došlo ke snížení CPT (cca CPT 69 Kč, pozn. red.). Radiohouse Total je jedním spotem schopen zasáhnout víc než milion lidí, má vyšší než 50% podíl na celkovém poslechu rádií v ČR a je efektivní pro velké kampaně oslovující široké cílové skupiny. Chceme také klienty motivovat k tomu, aby nakupovali v balíku. Domníváme se rovněž, že je dobře vymezený i k televizním cenám.

Cenově jsme ale změnili produkt Radiohouse Výběr. Jde o kupláž rádií, která garantují 35% podíl u nejširší cílové skupiny („všichni“). Složení rádií v balíku se zároveň mění tak, aby se na cílovou skupinu klienta maximalizoval podíl. Složení sestavujeme na míru potřebám zadavatele. Nově jsme do něj přidali online audio balíček (Youradio, AB rádio, internetové breaky rádií Evropa 2 a Frekvence 1, pozn. red.). Cenu Radiohouse Výběr jsme zvýšili o 4,9 % ve srovnání s letošním rokem. Toto zvýšení ovšem zcela koreluje s absolutní cenou online balíčku. Důvodem zařazení online do Radiohouse Výběr je naše přesvědčení, že posluchači rádií a návštěvníci našich webů se překrývají jen zčásti a tak můžeme klientům nabídnout širší zásah.

Další z našich produktů, Radiohouse Region, což je kupláž regionálních rádií, zůstává cenově bez změny.

U mnoha rádií jsme letos naráželi na vyprodanost, nebo jsme se pohybovali na hranici kapacitních možností.

Karel Friml

Zmínil jste také zvýšení cen v některých časových pásmech. Kterých stanic a kterých časů se týká?

Analýza nás dovedla ke změnám v některých časových pásmech u rádií Frekvence 1, Blaník Total, Hitrádia Total a Fajn rádia Total. Odpovídá to sladění CPT našich stanic. Jsou to drobné změny v řádech stakorun na spot. V některém pásmu to může být víc, ale souvisí to s mírou vyprodanosti v daném časovém pásmu.

Větší změna nastává u Evropy 2, kterou si klienti kupují i samostatně a kde registrujeme velký zájem o Ranní show. Tlak poptávky vede k tomu, že jsme nuceni cenu navýšit výrazněji než u jiných rádií.

Zároveň jsme upravili i ceny regionálních odpojení Evropy 2 a Frekvence 1 tak, aby logika navazovala na zvýšení cen v pásmech, jaké jsou v národních breacích. Cena regionálních odpojení je stále o něco vyšší než souhrnná cena Frekvence 1 a Evropy 2.

V neposlední řadě jsme selektivně upravili i ceny nejvíce vyprodaných regionálních stanic nebo odpojení nadregionálních stanic jako například pražské Hitrádio City 93,7 FM nebo moravskoslezské Hitrádio Orion.

Ve stejné logice jsme upravili i regionální balíky, které obsahují v daném kraji všechna naše rádia (regionální i odpojení celoplošných stanic).

Diskutuje se i o zvyšujících se možnostech prodejců reklamy u speciálních formátů. Co je v této oblasti nového?

Spojili jsme produktové portfolio speciálních formátů regionálních i celoplošných stanic s cílem vytvořit v těchto formátech jednotnou logiku. Domnívám se, že jsme si vybudovali schopnost velmi rychlého nasazení do vysílání, snadné produkce a máme dostatečné kapacity i kreativitu k vytváření projektů na míru. Chtěli jsme celý proces maximálně zjednodušit, zautomatizovat a pro klienty mít něco, co pokryje celé portfolio. Detailní nabídku včetně ukázek mohou klienti vidět na naší microsite Radiohouse.cz/specialni-operace. O speciální formáty je stále větší zájem. Považuju je za velmi dobrou možnost rozšíření klasické spotové reklamy často za výhodných cenových podmínek. Většina větších konceptů na míru navíc dnes běžně obsahuje účinnou podporu na webu a sociálních sítích.

A pak tu jsou eventové projekty např. road show, kdy zajistíme jak klasickou regionální podporu, tak i kompletní produkci včetně moderátorů, ozvučení či PR. Jsme tak schopní nabídnout off-air realizace stejně jako on-air realizace. Navíc naše rádia mají velmi zajímavý prostor pro naše zadavatele (a to jak v rádiu, tak v on-line i na místě eventů). Zájem o tyto eventové projekty na míru či jako partnerství rádií se rovněž výrazně zvyšuje. U eventů má totiž rádio zásadní výhodu oproti většině mediatypů – dokáže na event dostat lidi v krátkém čase, s regionálním působením a navíc nákladově efektivně.

Souhrn změn obchodní politiky Radiohouse 2018

  • cena hlavního produktu Radiohouse Total se nemění
  • zvyšuje se cena produktu Radiohouse Výběr o 4,9 %
  • součástí produktu Radiohouse Výběr je nově i online balíček
  • nemění se cena produktu Radiohouse Region
  • mírně se zvyšují ceny v některých časových pásmech stanic Frekvence 1, Blaník Total, Hitrádia Total a Fajn rádia Total, výrazněji v ranním pásmu stanice Evropa 2
  • upravují se ceny regionálních odpojení Evropy 2 a Frekvence 1 
  • zvyšují ceny vyprodaných regionálních rádií, např. Hitrádio Orion nebo Hitrádio City 93,7 FM