Piráti nesouhlasí s útokem na ČT, chtějí úpravu zákona

pondělí, 26. února 2018, 08:30 TV MediaGuru

Piráti připravují návrh novely zákona o médiích veřejné služby a hodlají k němu uspořádat konferenci.

Foto: Česká televize

Foto: Česká televize

Piráti se ohradili proti výroku prezidenta Zemana ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem, který vysílá TV Barrandov. Prezident republiky v něm nezastřel, že by přivítal, aby Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválila výroční zprávu o hospodaření České televize. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to odvolání Rady České televize.

Poslanecká sněmovna by musela zvolit nové členy Rady ČT. Je to možná cesta, jak do čela ČT dosadit manažera, který bude více „vyhovovat" představám politických stran kritizujících ČT. Nejvýznamnější pravomocí Rady ČT je volba a odvolání generálního ředitele ČT. 

Zprávy o činnosti a hospodaření České televize by se měly projednávat na některém z nadcházejícího jednání sněmovního volebního výboru. Piráti uvedli, že připravují návrh novely zákona, upravujícího chod médií veřejné služby, a hodlají k němu uspořádat konferenci odborníků a politiků. Zákon by měl podle jejich prohlášení zajistit nezávislost těchto médií na politicích. „Odstavec zákona o České televizi, který umožňuje odvolání rady při dvou po sobě jdoucích neschválení výročních zpráv, budu chtít odstranit. Nebo alespoň přesněji definovat adekvátní podmínky pro neschválení. Současný stav zákona vytváří prostor pro nepatřičné útoky ze strany politiků," uvedl poslanec Pirátů Radek Holomčík, který je členem volebního výboru.

Jaromír Soukup, majitel TV Barrandov a zároveň moderátor pořadu Týden s prezidentem, opakovaně zaútočil na Českou televizi a její vedení. Záminkou se tentokrát stal způsob komentování jízdy Ester Ledecké na zimní olympiádě (viz box níže).

Obavy, že média veřejné služby mohou být po loňských parlamentních volbách zvýšeným terčem útoků, se na veřejnosti ozývají stále častěji. „V Poslanecké sněmovně PČR mají jasnou převahu stany, které se netají odhodláním pořádně si došlápnout na média veřejné služby. Operační prostor mají připravený náramně. Ve Sněmovně totiž už od loňského roku leží dvě zprávy o činnosti ČT, které poslanci nestihli projednat. Stačí je zamítnout a spustí se řetězová reakce, která přinese nejprve obměnu rad a následně vedení minimálně jednoho klíčového vysílatele,“ napsal pro aktuální vydání Mediažurnálu David Smoljak, scénárista a člen Platformy Svobodu médiím. Platforma Svobodu médiím stojí za návrhem novely zákona, který chce změnit způsob volby rad veřejnoprávních médií.

Člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka se pozastavil nad tím, že si předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) napsal předsedovi Rady ČT o předložení Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2016 a Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2016, aby byla údajně splněna zákonná povinnost. „Rada České televize přitom už svoji zákonnou povinnost dávno řádně a včas splnila, když obě zprávy předložila minulé poslanecké sněmovně přesně podle zákona, tedy do 31. 3. 2017. Požadavek pana Berkovce z ANO je přinejmenším divný a zavání Zemanovými a Babišovými zájmy,“ sdělil Šarapatka v nedělním rozhovoru pro Forum24.cz.

Co zaznělo v pořadu Týden s prezidentem

J. Soukup: A k té České televizi, pane prezidente, není to trochu symptomatické, tahle jejich arogance a určitá forma agresivity vůči zpovídaným a takováto pomstychtivost vůči špičkové sportovkyni? A můžeme to možná přesunout i na politiky nebo jiné lidi, pokud se ocitnou v jejich nemilosti. 

M. Zeman: Tedy s tím především musíme něco dělat. Ne jenom to kritizovat. A jedna z cest, jak s tím něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize. To už se ostatně jednou stalo. V takovém případě dochází k personálním změnám v České televizi. A já bych si samozřejmě tyto změny velice přál, i když je jako prezident nemohu vůbec ovlivnit. To mohou ovlivnit pouze poslanci, pokud dvakrát tu zprávu o hospodaření zamítnou. Tak uvidíme, jestli to udělají.

Týden s prezidentem, TV Barrandov, 22.2. 2018

Zákon o České televizi 483/1991 Sb.

§ 6

(1) Členství v Radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,

c) odvoláním z funkce,

d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3,

e) úmrtím.

(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,

c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.

(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize.

-mav-