Marek Singer: Další nové kanály už budou asi placené

pondělí, 19. března 2018, 07:20 TV Martina Vojtěchovská

Skupina Prima spouští nový volně šířený kanál Prima Krimi a jedná o tom, v jakém modelu bude své portfolio dál rozvíjet.

Marek Singer, foto: FTV Prima

Marek Singer, foto: FTV Prima

Od 2. dubna zahájí televizní skupina Prima vysílání své nové stanice Prima Krimi, která nabídne především zahraniční seriálovou produkci. O tom, jaké místo má Prima Krimi v portfoliu stanic celé televizní skupiny a jaké další plány má Prima v oblasti televizního vysílání, jsme mluvili s generálním ředitelem skupiny Prima Markem Singerem.

Proč jste si pro váš osmý kanál vybrali žánr krimi?

Protože krimi žánr patří mezi tři nejoblíbenější žánry televizní tvorby a nevypadá to, že by se zájem o něj snižoval. V našem případě se skloubila jak obliba žánru, tak dostupnost knihovny, kterou chceme lépe využít.

Na Prima Love, kam jste dosud zahraniční seriály umísťovali, nefungovala dobře?

Do určité míry fungovala, ale naším záměrem je zvýšit sledovanost celé skupiny. Jednou z možností, která se nabízela, je část z obsahu jednoho kanálu, ve kterém byly spojené programy pro dva kanály, vyvést do samostatné stanice.

Když mluvíte o oblibě krimi žánru, nejsou to v Česku hlavně původní krimi seriály, které přitahují pozornost?

Považuji to za spojené nádoby. České původní detektivní seriály jsou velmi úspěšné, ale je to jen odrazem toho, že žánr jako takový je populární. Dobrou sledovanost má i americká detektivka, i když už ne v  časovém slotu od osmi večer jako dřív, ale spíš ve slotu pozdějším. Tematické stanice dosahují podílu na sledovanosti od jednoho procenta do tří procent, to není milion lidí.

Z hlediska programování budete tedy původní detektivní seriály umísťovat na hlavní kanál Prima a zahraniční seriály na nový Prima Krimi?

Premiérové seriály budeme nadále nabízet na hlavním kanále. Výhledově se ale nabízí ještě efektivnější využití knihovny původních detektivních seriálů právě na tematických kanálech. Máme-li tedy premiéry vždy na hlavním kanále, a první jejich reprízu také tam, můžeme už o druhé repríze uvažovat na Prima Krimi.

Spektrum zahraničních seriálů je široké, dostane se také na seriály typu Most?

Vyhradili jsme pro sobotní večery slot, který je určen pro náročnější a aspirativnější produkci. Od začátku v něm uvedeme seriál American Crime Story: Versace. Výhledově můžeme očekávat další tituly. Pro lidi, kteří mají rádi Sběratele kostí nebo Castla na zabití, je určen hlavní prime time. Odpoledne je určeno pro uvolněnější detektivky typu Julie Lescautová.

Dostanete se k vysílacím právům na „náročnější“ zahraniční seriály?

To je vždycky těžké. Máme možnost se k některým seriálům dostat přes naše dohody se studii. Tyto výběrové věci jsou ale spíš třešničkou na dortu celého programu, ne jeho nosným prvkem.

Marek Singer na tiskové konferenci, foto: FTV Prima

Marek Singer na tiskové konferenci, foto: FTV Prima

Pro jakého diváka je určena stanice Prima Krimi?

Podobně jako u filmového kanálu je pro muže i ženy. Žánr krimi baví obě pohlaví.

Není to podobná divácká skupina jako u filmového kanálu Prima Max?

Jsou to podobní diváci, vybírají si ale podle toho, co mají chuť sledovat. Proto jsme Prima Krimi a Prima Max separovali poměrně cíleně – na jedné straně rutinní seriálové chování, na druhé straně výběr podle konkrétních titulů.

Prima Love, ze které zahraniční detektivní seriály přesouváte na Prima Krimi, se zase vrací ke své původní programové profilaci. Nebudou z toho diváci zmatení?

Je na nás, abychom to divákům vysvětlili. Z výzkumů, které jsme si dělali, vyplývá, že stále mají v hlavách to původní „růžové“ zaměření.

Nějaké nápady ještě máme. Rozvíjeli bychom je ale asi už v oblasti placených televizí.

Marek Singer

Prima dlouhodobě buduje své tematické stanice tak, aby se vzájemně doplňovaly a diváci těchto kanálů se pokud možno nepřekrývali. Vyplácí se tato strategie?

Ano, protože u sekundárních kanálů je velmi důležité nepřemýšlet dlouze o tom, proč si takový kanál naladit. Když jsme spouštěli Prima Max, tak jsme ho z finančních i jiných důvodů neprofilovali čistě jako filmový kanál. Diváci přesně nevěděli, co od něho mají čekat. Podíl na sledovanosti se pohyboval kolem jednoho procenta. Jakmile jsme jeho zaměření vyčistili do čistě filmového, tak se jeho sledovanost zvýšila na 2,5 %. Pokud chci sledovat filmy, volím Prima Max, pokud zahraniční seriály, tak Prima Krimi. Tato jednoduchost, zřetelnost a transparentnost kanálů je velmi důležitá, protože diváci vědí, co ve vysílání najdou.

Jde o transparentnost směrem k obsahu nebo k tomu, koho má oslovit?

To jde ruku v ruce. Pokud by se u Prima Cool změnila image té stanice, nikoli její obsah, byla by jiná. Obsah je ale zároveň propojen s image a dohromady to funguje.

Z pohledu cílových skupin, které svými stanicemi oslovujete, se zdá být prostor v zásadě naplněn. Jsou ještě nějaké volné segmenty?

Každá televize si dělá psychografické výzkumy segmentů diváků, tedy podle jejich přístupu k životu. A podle toho se segmenty určují. Předpoklad je takový, že tematické kanály by měly oslovovat různé skupiny diváků. Například u skupiny mladých a bezstarostných, kteří se na televizi dívají méně, je třeba vytvářet zvyk, aby si k televizi našli cestu, protože v pozdějším věku se dívat začnou. To je příklad Prima Cool. Na opačné straně spektra je pak Prima Zoom, který staví na poznání a informacích. Pokud se podíváme na jednotlivé segmenty, tak vidíme, zda jsou všechny důležité – nikoli všechny obsazené. Prima Krimi se nám jevila jako smysluplná, protože poté, co konkurence rebrandovala své kanály, jsme jeden z těch segmentů neměli zcela obsazený.

Je ještě nějaký segment z vašeho pohledu volný a mohl by vytvořit základ pro další kanál?

Nevím, jestli celý segment, ale nějaké nápady ještě máme. Rozvíjeli bychom je ale asi už v oblasti placených televizí.

Na jaký podíl sledovanosti se chcete s Prima Krimi dostat?

Tím, že z Prima Love vytváříme dva kanály a podíl Prima Love dosahuje dvou procent, chceme, aby souhrnný podíl Prima Love a Prima Krimi byl vyšší než dvě procenta.

Což je reálné.

Naprosto.

Tematické kanály v celkovém výsledku vaší televizní skupiny získávají postupem let vyšší podíl – aktuálně je to cca 9 % vs. 13 %, které zaujímá hlavní kanál. Je možné, že by v horizontu několika let mohly představovat i polovinu celkové sledovanosti televizní skupiny Prima?

Podle mého názoru to možné je. Jejich podíl roste, protože lidi se stále víc segmentují a je stále těžší zasáhnout široký mainstream. Přestože u nás je segmentace zatím v menší míře než v zahraničí, pokračovat bude dál. I na menších televizních kanálech lze čekat další fragmentaci.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Proč uvádíte novou stanici v režimu volně šířeného vysílání?

V tuto chvíli je naším klíčovým modelem prodej reklamy a ten vyžaduje co největší penetraci. Zvlášť u nového kanálu si placený kanál rychle nevybuduje odpovídající publikum.

Takže o placených kanálech už neuvažujete?

Uvažujeme o nich pořád, ale musíme reflektovat i vývoj trhu. Dokud nebude dost prostoru, abychom vytvořili z placených kanálů větší a širší nabídku, tak jeden samotný placený kanál nemá příliš smysl.

Placené stanice můžeme tedy od vás očekávat až ve standardu DVB-T2?

Rozhodně, kapacita stávajícího DVB-T je už naplněná.

V uplynulém roce jste říkali, že pro další rozvoj vývoje v DVB-T2 a vaši strategii potřebujete mít nabídku od operátorů, abyste mohli jednat o obchodních modelech. Už ji máte?

Nabídku už máme a jednáme o ní.

O čem konkrétně?

To v tuto chvíli opravdu říci nemůžu, až po skončení jednání. Musí být uzavřena do konce roku, pak už není čas.

Počítáte s tím, že byste v DVB-T2 zpoplatnili vaše kanály v HD?

To ještě nevíme. DVB-T2 nabízí ještě širší možnosti kvality obrazu a nejde pouze o rozlišení HD/SD. Když to pro představu trochu zjednoduším, tak bychom to mohli popsat jako lepší SD, horší SD, horší HD a lepší HD. A na těchto rovinách můžeme nákladově, ale i marketingově kalkulovat. To není tak jednoduché rozhodování.

Jednáte ale už o konkrétní strategii?

Ano, jednání jsou konkrétní.

Marek Singer

Generálním ředitelem FTV Prima je od března 2008 s přestávkou od ledna 2013 do května 2015, kdy byl výkonným viceprezidentem společnosti MTG pro střední a východní Evropu. Prvních osm let své pracovní kariéry strávil ve společnosti Unilever v Evropě a ve Spojených státech. Od roku 2002 působil čtyři roky jako marketingový a posléze obchodní ředitel ve firmě Masterfoods. V následujících dvou letech pracoval jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Karlovarské minerální vody s odpovědností za Českou republiku a Slovensko.