BigBoard počítá ztráty z billboardů u dálnic na stovky milionů

úterý, 29. května 2018, 08:45 Outdoor MediaGuru

V letošním roce by měl pokles tržeb v souvislosti s legislativními omezeními představovat téměř 190 milionů korun.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

V souvislosti s novelizací Zákona o pozemních komunikacích a Pražskými stavebními předpisy očekává skupina BigBoard Praha pokles tržeb vlivem demontáže reklamních zařízení. V loňském roce zaznamenala skupina v této souvislosti pokles tržeb o 42 mil. Kč. V roce 2018 očekává pokles tržeb o dalších 186,2 mil. Kč. Vyplývá to z informací, které společnost BigBoard Praha zveřejnila ve své výroční zprávě za rok 2017.

Podle BigBoardu tak mají uvedená zákonná opatření způsobit ročně dopad na snížení tržeb o 228,2 mil. Kč. Výpočet vychází z odhadu potenciálních tržeb na těchto reklamních zařízeních, pokud by zákonná opatření nevstoupila v platnost, a je promítnut do dalších let.

Plánem skupiny je tuto ztrátu nahradit díky loňským akvizicím a tím udržet ukazatel EBITDA na stejné úrovni. Pomoct mají i onlinové aktivity a propojování outdoorové a internetové reklamy.

Od 1. září 2017 začala platit novela Zákona o pozemních komunikacích, která omezuje zřizování a provozování venkovních reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu dálnic a silnic 1. třídy. Stávající reklamní nosiče byly zakryty motivem státní vlajky, skupina BigBoard navíc argumentovala, že má s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) uzavřenou smlouvu na provozování nosičů až do konce roku 2018. Skupina senátorů podala ústavní stížnost, její výsledek zatím není známý.

„Vzhledem k tomu, že Ústavní soud k dnešnímu dni o stížnosti stále nerozhodl a vzhledem k narůstajícímu tlaku ze strany úřadů i médií se společnost rozhodla v prosinci 2017 začít reklamní zařízení sama aktivně odstraňovat. K dnešnímu dni (27.4. 2018, pozn. red.) jich odstranila přibližně jednu třetinu, tedy zhruba 450 reklamních nosičů. V demontáži bude i nadále pokračovat tak, aby nejpozději k  31. prosinci 2018 byla reklamní zařízení odstraněna,“ uvádí BigBoard ve výroční zprávě.

Společnost BigBoard Praha dosáhla loni obratu ve výši 1,062 mld. Kč, což bylo o 3 % více než v roce 2016. Čistý zisk vystoupal na 86 mil. Kč, což je historicky nejlepší výsledek (v roce 2016 to bylo 21 mil. Kč). Podíl společnosti Czech Outdoor, která je v rámci skupiny nejvíce ovlivněna legislativními změnami nosičů u dálnic a silnic první třídy, se loni na celkovém obratu snížil na 37 % z 41 % v roce 2016.

-mav-