Duopol Googlu a Facebooku mění digitální trh

středa, 23. května 2018, 11:20 Internet & Mobil MediaGuru

O výkonnostních kampaních a o současné situaci v digitálním odvětví se mluvilo na konferenci Performance 2020.

Mark Irvine, foto: Acomware

Mark Irvine, foto: Acomware

V Praze se v úterý uskutečnil druhý ročník konference Performance 2020, kterou uspořádala společnost Acomware.

O rostoucím vlivu sociálních sítí a vyhledávačů na reklamní úspěšnost promluvil na konferenci Mark IrvineWordStreamu. Poukázal na to, že firma registruje asi deset milionů inzerentů, kteří využívají Google. Na Facebooku mělo v posledních letech přibýt sedm milionů nových inzerentů. Veškeré výnosy Facebooku pocházejí z reklamy, připomněl. „Digitální trh se v Americe mění. Z každého dolaru, který je investován do digitální reklamy, míří 40 centů do Googlu a 37 centů připadne Facebooku. Jen na těchto dvou platformách prochází čtyři pětiny digitálních reklam. Je to sice případ Spojených států, ale přibližujeme se k němu i v Evropě,“ nastínil.

Za zásadní označil kontrolu nad tím, koho reklamy oslovují. „Důležité je, kdo se na reklamy divá. Nejde o to, kde a kdy. Když lidé výrobky nehledají, nebudou je sledovat a míra prokliku bude nižší,“ doložil. Není ani rozhodující, jestli se tak děje na vyhledávačích, nebo na sociálních médiích. Pokud klesá výkon kampaně na některé platformě, klesá její celkový výkon. „Klienti se nerozdělují mezi uživatele vyhledávačů a sociálních sítí, polovina uživatelů Bingu používá i Google, YouTube funguje přes Google a tak dále. Tito lidé se nedají identifikovat jako uživatelé jedné platformy. Pokud změníme kampaň na jednom kanálu, tak změníme kampaň i na ostatních. Debata, jestli bychom měli být na sociálních médií, nebo vyhledávačích, není to, co bychom měli řešit. Měli bychom přemýšlet, jak využít obě a jak posílit vyhledávače sociálními sítěmi,“ řekl.

Výtěžnost reklamy je pak možné posílit pomocí remarketingu (dobré výsledky mají být údajně na Facebooku), a to především remarketingu stávajících zákazníků. „Pokud remarketingové sdělení vidíme 6-7krát, tak nakonec na něj klikneme. Zákazníci, kteří se vrací, pravděpodobně na vaši reklamu kliknou. Ta pravděpodobnost je dvakrát tak vysoká. U uživatelů, kteří projevují zájem, je mnohem vyšší pravděpodobnost konverze,“ sdělil posluchačům Mark Irvine.

Přínosy remarketingu prezentuje na Performance 2020 Mark Irvine, foto: MediaGuru.cz

Přínosy remarketingu prezentuje na Performance 2020 Mark Irvine, foto: MediaGuru.cz

-mav-