Euro se mění, chce posílit mezi předplatiteli

pondělí, 14. května 2018, 07:35 Tisk Martina Vojtěchovská

Při příležitosti dvacátého výročí upravuje týdeník Euro svoji podobu. Změnami chce přilákat i nové předplatitele, říká šéfredaktor Vadim Fojtík.

Vadim Fojtík, foto: Tomáš Novák

Vadim Fojtík, foto: Tomáš Novák

Týdeník Euro si v květnu připomíná dvacet let od vzniku časopisu. Co v této souvislosti připravujete za aktivity?

Naši dvacetiletou existenci považujeme za úspěšnou, podařilo se nám de facto z nuly vybudovat nejvlivnější ekonomický týdeník na českém trhu. Proto jsme k oslavě dvacátého výročí vymysleli několik věcí, které se projeví jak v tištěném Euru, tak na webu či v eventovém oddělení Euro Hub. Týdeník Euro prošel redesignem, nejviditelnější změnou je nová podoba titulní strany. Změnila se i grafika uvnitř týdeníku, zjednodušily se rubriky, přibyl lifestylový obsah. Nové Euro má po redesignu moderní vzhled, má více grafických prvků, je barevnější, více komfortní pro čtenáře.

Stávající logo zůstává?

Logo jsme neměnili, ale rozhodli jsme se pracovat s tečkou, kterou máme v logu a kterou budeme využívat pro číslování vydání Eura. Nově poutáme na obálce čtyři články včetně titulního tématu, dosud jsme upozorňovali pouze na jeden. Je to možnost, jak čtenáře přilákat k obsahu týdeníku Euro, který považujeme za kvalitní. Vizuální změnu bych charakterizoval jako „všechno na střed“. Logo Eura je uprostřed nahoře, což nám umožní víc si pohrát s textem.

Má nové pojetí titulní strany vést k větší podpoře ve volném prodeji?

Volný prodej nás samozřejmě zajímá, i když si stále víc myslím, že nás stánkový prodej v budoucnu neuživí, Euro je spíš předplatitelským týdeníkem.

Jak bude vypadat kampaň k 20. výročí?

Mediální kampaň bude viditelná v televizi, v rádiu, na billboardech, domluveny jsou akce i v kavárenských řetězcích. Oslavy by měly vyvrcholit velkým eventem v zrekonstruované pražské budově Národního muzea. Chceme ho pojmout jako největší byznysovou party roku. Hlavním mottem kampaně je #ctu euro.

Vlevo nová titulní strana týdeníku Euro, vpravo dosavadní podoba titulní strany

Vlevo nová titulní strana týdeníku Euro, vpravo dosavadní podoba titulní strany

Je dvacáté výročí jedinou motivací pro změny, které zavádíte?

Pokud chceme být na trhu úspěšní, musíme přicházet se změnami a reagovat na aktuální trendy. Dvacáté výročí nám k tomu připadalo jako ideální doba. Změny se netýkají jen tištěného Eura, ale novou podobu chystáme i na webu Euro.cz a také v případě newsletteru Euro24.

Jak se změní úprava a styl textů uvnitř časopisu?

Oddělili jsme hlavní téma a rozhovor, mezi které jsme vložili více kratších textů proto, aby tyto dva velké materiály nebyly řazeny hned po sobě. Po rozhovoru následuje sekce Panorama, kde chceme využít i spolupráce s Amazing Places a nabídnout tipy na zajímavá místa, znovu se v týdeníku Euro objeví testy aut a budeme se věnovat i dalším oddychovějším tématům.

Proč tuto lifestylovější sekci posilujete?

Časopisu tento obsah chyběl. Dříve v Euru byl, ale postupně se vytrácel a teď ho chceme v jiné formě vrátit. Věřím, že tím zvýšíme atraktivnost a čtivost časopisu. Dlouhodobě totiž bojujeme s tím, že jsme obecně vnímáni jako ekonomický titul, který čtou především lidi zajímající se o makro nebo mikro ekonomii. Jsem přesvědčen, že náš obsah je vysoce kvalitní, ale zároveň že může zajímat i další čtenáře, nejen zájemce o ekonomiku. Euro má v redakci jedny z nejlepších lidí, kteří jsou aktuálně na mediálním trhu k dispozici, díky nim je týdeník plný nových informací, skvěle napsaných článků, a co nás dost výrazně odlišuje od konkurence, velkým počtem názorových textů.

Už jsme se částečně dotkli distribuce. Je možné, že byste upravili vaše stávající prodejní kanály?

Pochopitelně sledujeme naše prodejní kanály a vyhodnocujeme si jejich efektivitu. Podle toho, co aktuálně vidíme, to směřuje k tomu, že budeme muset naši prodejní síť asi trochu přeskupit, aby pro nás byla efektivnější. To neznamená, že týdeník Euro, který se teď prodává na cca pěti tisících místech, se začne prodávat všude. Chceme ale z těch stávajících prodejních míst vytěžit víc. Zaměříme se na snižování remitendy a na předplatitelské kmeny. Je nám totiž jasné, že v pultovém prodeji nikdy nedosáhneme takových tržeb, které nás uživí. Rovněž z pohledu inzerenta je lepší mít jistotu určitého počtu odběratelů, který jim titul může pravidelně nabídnout.

Co konkrétně hodláte udělat pro navýšení počtu předplatitelů? Navyšovat jejich počty v dnešní době není snadné.

Není, ale souvisí to s tím, co jsem už zmínil. Lidé nás vnímají jako specializovaný časopis, což hodláme změnit. Diskutujeme o tom s novým šéfem marketingu (Jaroslav Aujezdský – pozn. red.). Věřím, že minimálně letos nebo do roka jsme schopni počet předplatitelů zvýšit minimálně o 2 tisíce. Do budoucna by nárůsty mohly být ještě větší.

Budete se snažit víc propojit obsah na webu Euro.cz a v týdeníku Euro?

Web je pro nás důležitý, podle aktuální vizuální podoby ale nejde o jednu značku. Proto chystáme redesign webu, kde chceme dát jasně najevo, že Euro.cz patří k týdeníku Euro. Tím se zvýší i možnosti předplatného na webu.

Má smysl i jednorázové předplatné, tedy zakoupení jednoho výtisku?

To asi není dlouhodobé řešení. Chceme se zaměřit na celoroční předplatné, a když se nám to podaří nastartovat, podíváme se na další možnosti. Přemýšlíme také, jestli na webu nezpoplatnit nějaké články. Zatím jsme ale ve fázi úvah. Naší hlavní prioritou je celoroční předplatné.

Myslíte si, že se Euro překlopí v ryze předplatitelský časopis?

To si nemyslím. Volný prodej je stále zajímavý, jsme čtenářům na očích, a je dobrý i kvůli zpětné vazbě. Pultové prodeje se budeme snažit podpořit, ale ať budeme dělat cokoli, tak dlouhodobější trend bude směřovat k předplatnému. Nikdy asi nebudeme stánkovým titulem, jinak řečeno, nebudeme prodávat víc výtisků na stánku než ve formě předplatného. 

Zaměříme se na snižování remitendy a na předplatitelské kmeny. Je nám totiž jasné, že v pultovém prodeji nikdy nedosáhneme takových tržeb, které nás uživí.

Vadim Fojtík

Co by mohlo úspěšnost předplatného ovlivnit, je cenová politika. Hodláte ji měnit?

Měnit ceny nebudeme. V portfoliu máme mnoho zajímavých titulů, které předplatitelé Eura získávají – tj. dalších šest časopisů typu Top advokáti, Top miliardáři, Top restaurace nebo nově Top české pivo a každé dva měsíce lifestylový časopis Esence. Taková nabídka mi přijde lepší i pro předplatitele. Tedy dostat k předplatnému týdeníku Euro jako bonus i další neméně kvalitní časopisy.

Zmínil jste, že Euro považujete za nejvlivnější ekonomický titul. Je to základní profilace časopisu?

Základní je počet stálých čtenářů a inzerentů. Obsahově se snažíme udržet kvalitu, kterou Euro má – jak už jsem zmínil, stavíme na dobře napsaných textech o zajímavých tématech, názorových stránkách a nových informacích – a rozšiřujeme týdeník Euro o lifestylová témata.    

Tím, jak se názory ve společnosti vyostřují, zvyšují se i preference čtenářů k výběru médií. Máte pocit, že vám tato situace nahrává nové čtenáře?

Náš vztah k Hradu, respektive prezidentu Zemanovi, je jasný několik let, ale nejsem schopen odhadnout, jestli nám to nějaké nové čtenáře přináší, nebo ne. Určité skupiny čtenářů asi ano, na druhou stranu, kdyby to tak mělo být, už by se to projevilo. Po změnách v českých médiích jsme braní jako nezávislé médium, cíleně se do nikoho nepouštíme a každému měříme podle jeho zásluh a prohřešků.

Jak si týdeník Euro letos inzertně stojí?

Po personální obměně obchodního týmu jsme zaznamenali pozitivní dopady na inzerci. Objem tržeb se významně zvýšil a tím se významně vylepšily i hospodářské výsledky Eura. Každý měsíc máme již několik čísel týdeníku Euro, které je inzertně zcela vyprodáno. 

Je Euro ziskové?

To nemůžu komentovat, výsledky Eura se počítají společně s výsledky dalších projektů vydavatelství Mladá fronta.

Nedávno jste také oznámili, že jste se rozhodli pozastavit vaši účast v Media projektu. Zaznamenali jste na toto rozhodnutí nějaké reakce trhu?

Velmi pozitivně nás překvapila reakce Unie vydavatelů. Sešli jsme se s jejím výkonným ředitelem Václavem Machem. Vysvětlili jsme, jaké a proč máme k Media projektu výhrady. Současně jsme se dohodli, že předložíme náš návrh na změny, o kterých pak budeme diskutovat nejen s unií samotnou, ale i s jejími členy. 

Vadim Fojtík

Šéfredaktorem týdeníku Euro je od podzimu 2016. Předtím zastával post zástupce šéfredaktora Eura. Do ekonomického týdeníku nastoupil v roce 2003. V médiích pracuje od roku 1994, kdy si při studiu na vysoké škole přivydělával jako redaktor Denního telegrafu. Během kariéry rovněž působil v Zemských novinách, Lidových novinách a Hospodářských novinách. Celou svoji profesní kariéru se věnuje především ekonomickým tématům a kauzám.