Distribuční trh s tiskem loni přesáhl 3,7 mld. Kč

pátek, 8. června 2018, 09:10 Tisk MediaGuru

Hlavními hráči na distribučním trhu periodického tisku jsou PNS a Mediaprint & Kapa.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Distribuční trh s tištěnými tituly dosáhl v loňském roce celkové velikosti 3,7 mld. Kč, což byl téměř stejný výsledek jako v předešlém roce 2016. Trh ovládají dva hráči: První novinová společnost (PNS), které podle výsledků v roce 2017 patří 78 % trhu, a společnost Mediaprint&Kapa Pressegrosso (22 %).

Podíl na trhu distribuce tisku v r. 2017 (podle obratu)

Zdroj: výroční zprávy 2017

PNS dosáhla v loňském roce konsolidovaných provozních výnosů ve výši 2,89 mld. Kč, bylo to o tři procenta méně než v roce 2016. Rozhodující pro celkový trend obratu společnosti zůstává i nadále pokračující negativní trend prodeje tisku. Prodej tisku se v průměru snižuje o osm procent ročně.

Na výsledcích PNS se loni odrazil i odchod vydavatelství Extra Publishing a Časopisy pro volný čas. Společnosti se ale daří zvyšovat výnosy z ostatních zdrojů příjmů (např. prodej doplňkového zboží).

Hospodářský výsledek PNS byl ovlivněn prodejem distribučního centra v Brně a po očištění tohoto vlivu dosáhl konsolidovaný zisk po zdanění 49 mil. Kč. V porovnání s rokem 2016 (a po očištění o vliv prodeje nemovitosti v Brně) došlo k nárůstu zisku o 11 %.

Hlavní výsledky PNS (mil. Kč)

  2017 2016 změna (%)
provozní výnosy 2 892 2 984 -3,1
zisk po zdanění 23 44 -47,7
zisk po zdanění očištěný* 49 44 11,4

*očištěný o jednorázovou ztrátu prodeje budovy DC Brno, zdroj: výroční zpráva 2017

PNS loni dokončila centralizaci zpracování remitendy ze všech moravských závodů do provozu Olomouc, což umožnilo odprodej nemovitosti v Brně. Na začátku roku se PNS zapojila do distribuce předplatného deníků. „Pokračovat budeme letos také v revitalizaci vlastních prodejen tisku, přičemž plánujeme revitalizovat více než 40 prodejních míst a současně počítáme se zřízením nových provozoven formou franšízy,“ uvedl generální ředitel PNS Petr Novák.

Podíly v PNS mají vydavatelství Vltava Labe Media (35,04 %), Czech News Center (27,02 %), Mafra (26,27 %), Bauer Media (11,24 %), podíl 0,43 % náleží ostatním akcionářům.

Konkurenční Mediaprint&Kapa Pressegrosso (MPK) zvýšila loni tržby za prodej zboží o devět procent na 818 mil. korun. Vylepšil se i její hospodářský výsledek o 40 % na 6,6 mil. korun. „Společnost pokračovala v poskytování nových služeb a v distribuci dalšího sortimentu na stávající odběratelské síti,“ konstatuje vedení společnosti ve výroční zprávě za rok 2017.

Společníky firmy jsou vydavatelské společnosti Bauer Media Praha (17,700 %), PK 62 (15,975 %), Motormedia Bohemia (1,075 %), Business Media Holding (3,725 %), Komunikace 2000 (34,825 %), Mladá fronta (7,200 %), Extra Publishing (9,100 %) a jednatel společnosti Radek Vaňkát (10,40 %).

Hlavní  výsledky Mediaprint & Kapa (mil. Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby za prodej zboží 818 748 9,4
výsledek hospodaření po zdanění 6 ,6 4,8 37,8

Zdroj: výroční zpráva 2017

-mav-