Economia se loni dostala po několika letech do zisku

pondělí, 9. července 2018, 10:00 Tisk MediaGuru

Mediální společnost Economia se poprvé od roku 2008 dostala do černých čísel.

Foto: Economia

Foto: Economia

Vydavatel deníku Hospodářské noviny, časopisů Respekt či Ekonom nebo provozovatel serverů iHned.cz a Aktuálně.cz se v loňském roce dostal po několika letech do zisku. Ziskové hospodaření naposledy Economia vykázala v roce 2008.

Konsolidované výsledky hospodaření ukazují, že zisk dosáhl v roce 2017 necelých dvou milionů korun, společnosti se loni podařilo zvýšit obrat o čtyři procenta na 879 mil. Kč a zvýšil se i konsolidovaný provozní výsledek hospodaření.

Základní výsledky hospodaření Economia (tis. Kč)

  2017 2016 2015
tržby celkem 878 557 844 630 817 974
konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 8 928 -1 926 -44 911
konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 1 782 -19 961 -40 675

Zdroj: výroční zpráva 2017

Tržby z prodeje novin a časopisů v roce 2017 dosáhly celkové výše 177 mil. Kč a meziročně se snížily o tři procenta. Výnosy z inzerce tvoří větší podíl na celkových výnosech. Loni představovaly 662 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2016 se zvýšily o šest procent. 

„V následujících letech nadále očekáváme další vývoj trhu, který přinese nové příležitosti pro naše podnikání. Pro rok 2018 jsou našimi prioritami další rozvoj se zaměřením na digitální produkty," konstatuje vedení společnosti ve výroční zprávě.

Součástí skupiny Economia jsou také dceřiné společnosti R Media, Dalten Media zaměřená na výrobu software pro realitní kanceláře a eBaze, která se zabývá vývojem a provozem online nástroje pro fakturaci, bankovní výpisy a jinou administrativu pro malé firmy.

-mav-