Druhé pololetí přinese TV reklamě vyšší růst

úterý, 21. srpna 2018, 11:10 TV Martina Vojtěchovská

Ve srovnání s prvním pololetím by se měla TV reklama v druhém pololetí vyvíjet ještě dynamičtěji, myslí si šéfka Atmedia Michaela Vasilová.

Michaela Vasilová, foto: Atmedia

Michaela Vasilová, foto: Atmedia

První pololetí na reklamním trhu je za námi. Podle monitoringu to vypadá, že trh televizní reklamy rostl. Jak vidíte vývoj na televizním trhu s reklamou v rámci Atmedia a také v rámci celého trhu?

První pololetí hodnotíme v Atmedia velmi pozitivně. V počtu prodaných GRPs jsme se ve srovnání s prvním pololetím 2017 stali skokany roku. Vstup do nového roku byl možná pomalejší, slabší byl na celém trhu duben, ale trh postupně rostl. Ve druhém pololetí očekávám ještě vyšší růst.

Čím si to vysvětlujete?

Záleží na tom, jak investují jednotlivé skupiny zadavatelů. Například v segmentu FMCG na sebe firmy reagují – pokud tedy inzeruje jeden, ostatní se přidávají. Je to vidět i u obchodních řetězců. Růstu pomáhá i ekonomická situace. Zároveň si myslím, že trh se víc učí využívat i naše televize a zadavatelé zjišťují, že tematické televize jsou přínosné. Vidíme i růst sledovanosti televize.

Na druhou stranu podíl Atmedia na sledovanosti se v prvním letošním pololetí meziročně nezvýšil. Registrovali jste ale významnější nárůst aktivity zadavatelů.

Jedna věc je, jaký je podíl na sledovanosti, a druhá, jaká je reklamní výkonnost televizí. Od podílu na sledovanosti nelze přesně odhadnout, kolik každá televize generuje GRPs. Pozici v podílu na sledovanosti si držíme a máme i televize, u nichž se podíl na sledovanosti zvýšil, jako například Tuty TV. Pozici tak vylepšily naše dětské stanice, ale i filmové kanály.

Atmedia od letošního roku spolupracuje při prodeji reklamy se společností Media Club (skupina FTV Prima). Jde o neexkluzivní spolupráci. Jak ji hodnotíte a jak prakticky probíhá?

Za spolupráci s Media Clubem jsme rádi, funguje velmi dobře a zdá se, že je výhodná i pro celý televizní trh. Obchodujeme svůj reklamní prostor s mediálními agenturami a s klienty a zároveň obchodujeme prostor Media Clubu podle jeho potřeby. Media Club si vyžádá nabídku, od nás dostane informaci, kolik prostoru můžeme prodat, a podle toho nám přijde objednávka.

Na růstu GRPs, který jste v případě Atmedia zmiňovala, se tedy podílí i Media Club.

Určitě to má vliv, nárůst je způsobený jak naším prodejem, tak i prodejem Media Clubu. Podíl odhaduji 50:50.

To pro vás zřejmě znamená větší požadavky na kapacitu prostoru, kterou lze pro reklamu využít.

Vzrostl nám objem prodaných GRPs, což vytvořilo tlak na větší inventory. Na duhou stranu je to pozitivní, protože televize potřebují zdroje, aby mohly investovat do vlastního rozvoje. Je to nutnost.

Narazili jste na hranice vyprodanosti?

Taky se už to stalo. V takovém případě se snažíme analyzovat, kde máme možnost prostor rozšířit. Jednotlivé televize nám nemusí dávat k dispozici celý zákonný limit, pak existuje možnost prostor rozšířit.

Je možné, že by spolupráce s Media Clubem mohla přejít i do vlastnického propojení?

O tom nemám žádné informace.

Vzrostl nám objem prodaných GRPs, což vytvořilo tlak na větší inventory.

Michaela Vasilová

Už jste zmínila, že očekáváte ve druhém pololetí vyšší růst než v první polovině roku. Je to dáno přirozeným letošním vývojem, nebo je to spojeno s nějakou událostí, kterou ve druhé polovině roku očekáváte?

Je to jednak růstem zájmu o tematické televize celkově a také obecným trendem, že druhé pololetí je vždy silnější než první. Podzimní hlavní sezona je silnější než jarní a zároveň se vyrovnává objem reklamy v jednotlivých měsících. Už není vidět takový výkyv v sezonalitě. Oproti dřívějším rokům se také zvyšuje objem reklamy v srpnu a v září.

Lze odhadnout, o kolik je televizní trh s reklamou vyšší než v loňském roce?

Takovému odhadu se vyhýbám. V Česku není monitoring, který by monitoroval skutečné obchodované ceny na trhu. Například v Polsku mají nezávislou společnost, která pravidelně zveřejňuje hodnoty čistých investic.

V nabídce Atmedia jsou i placené stanice, které jsou součástí nabídky satelitních nebo kabelových operátorů. Prodáváte reklamu i na tyto placené stanice?

Ano, stanice dělíme na dvě skupiny: na měřené stanice, které jsou v televizním měření, a kde se obchodují GRP kampaně. Druhou skupinou jsou stanice neměřené, kde obchodujeme klasické spoty. Poměr televizní reklamy určuje politika televizních stanic. Reklama je zdrojem příjmu a pokud se jí televize rozhodne nevysílat, musí získat více předplatitelů. Diskutujeme spolu o tom, máme poradní hlas, ale velikost prostoru vyhrazenou pro televizní reklamu si určuje televize. Samozřejmě musí to být v mezích zákona.

Očekáváte, že by příchod druhé vlny televizní digitalizace DVB-T2 měl nějaký vliv na tematické stanice?

Přechod na DVB-T2 bude mít dopad na celý trh. První vlna digitalizace znamenala fragmentaci – otevřel se prostor pro více televizí. A tento prostor se dál rozšíří. Důležité bude i to, jak bude v DVB-T2 využitá placená forma a i to, jaké nové televize vzniknou. To může mít za následek další nárůst roztříštěnosti u sledovanosti.

Plánujete rozšíření svého portfolia?

Před několika dny začala vysílat v terestrické Regionální síti 8 a na satelitní platformě Skylink nová hudební stanice Power TV. Byli jsme u začátku jejího vzniku na českém trhu a budeme obchodovat její reklamní prostor. Jsou také rozpracované ještě další projekty, ale více zatím o nich nelze mluvit.

Obchodním ředitelem Atmedia se od letošního července stal Robert Martiška, který vystřídal Ivu Pantůčkovou. Jak se to promítlo do manažerských činností Atmedia?

S Robertem Martiškou jsme si rozdělili kompetence tak, že on má na starost mediální agentury. V mém případě jde o jednání s jednotlivými televizemi a o výzkumné aktivity.

Robert Martiška se zároveň stal jediným jednatelem. Tento post jste dosud zastávala vy.

Ano, Robert Martiška je jediným jednatelem. Požádala jsem o to, abych se z jednatelství stáhla. Zůstávám nadále managing directorkou.

Michaela Vasilová, managing directorka, Atmedia

Ředitelkou mediálního zastupitelství tematických stanic Atmedia je od roku 2015. Ve společnosti pracuje od roku 2008, kdy byla společnost v České republice založena. Dříve působila jako strategic directorka a měla na starosti výzkum a marketing.