Prima loni skončila v rekordním zisku téměř 600 mil. Kč

čtvrtek, 9. srpna 2018, 07:15 TV MediaGuru

Televizní skupině Prima se loni podařilo navýšit tržby a zisk a překonat tak výsledky předchozího roku.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Televizní skupina Prima vytvořila v loňském roce čistý zisk ve výši 591 mil. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem si polepšila o 23 %. Prima ve své výroční zprávě uvedla, že loňský zisk významně překročil plánovaný výsledek. Jde o nejlepší výsledek televize v její historii.

Rekordní zisk přičítá Prima příznivé situaci na reklamním televizním trhu v loňském roce (růst o 8 %) a také atraktivitě a výkonnosti svého portfolia. Tržby skupiny dosáhly loni 3,32 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 11 procent.

Základní výsledky FTV Prima (tis. Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 3 321 132 2 995 833 +11
provozní výsledek hospodaření 692 067 588 522 +18
výsledek hospodaření po zdanění 591 224 481 401 +23

Zdroj: účetní závěrka 2017

Nejvyšší měrou se na celkových tržbách podílel prodej klasické televizní reklamy, kde Prima plánuje nadále růst CPP na úrovni 5-8 %. „Z hlediska poměru 'vyrobených' a prodaných GRPs byl i v roce 2017 tento poměr velmi vysoký, zejména v měsících, které tvoří tzv. hlavní jarní i podzimní vysílací sezonu, kdy byla TV Prima v podstatě opět vyprodána. Přes vysokou poptávku po reklamním plnění ze strany TV Prima se dařilo požadavky zadavatelů plně uspokojit," uvedla společnost ve výroční zprávě. Významný měl být také růst sponzoringu a internetové reklamy.

Výnosy vybraných oblastí (tis. Kč)

  2017 2016 změna (%)
prodej reklamního času 2 617 718 2 278 866 +15
sponzoring 341 028 201 926 +69
product placement 44 743 26 732 +67
teleshoping 31 053 28 162 +10
prodej internetové reklamy 160 771 116 855 +38
minipay 82 111 60 367 +36

Zdroj: účetní závěrka 2017

Celkový podíl skupiny Prima v divácké skupině 15+ představoval loni 21 %. Výsledek firma hodnotí jako stabilní s tím, že záměrem je dále cílit na divácké jádro 15-69 s možným posunem na 15-54, což označuje jako střednědobý cíl své strategie. K hlavním diváckým tahákům se loni zařadily seriály Ohnivý kuře, Modrý kód, Temný kraj, Polda nebo Kapitán Exner. 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-