Průzkum: Uživatelé YouTube oceňují hlavně videonávody

pátek, 9. listopadu 2018, 10:30 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

YouTube neslouží jen k ukrácení volné chvíle. Klíčovou roli mají z pohledu uživatelů ukázky, jak zvládnout nástrahy všedního života, zjistil institut Pew Research.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Videoportál YouTube se v posledních letech stal mimo jiné symbolem jeviště pro extrovertní puberťáky či naopak kanálem, kudy zhusta proudí konspirační teorie a falešné zprávy. Mezi dospělými uživateli se však YouTube vyprofilovala jako klíčová platforma pro zvládání každodenního života. Vyplývá to alespoň z průzkumu Pew Research mezi více než 4,5 tisíci dospělými Američany. Z nich 51 procent vnímá daný kanál jako „velmi důležitý“ v momentě, kdy si potřebují osvojit dovednost, s níž dosud nemají zkušenosti. Typicky jde například o návod na správné uvázání kravaty, kuchařské tipy nebo záběry z počítačových her ukazující, jak zvládnout konkrétní náročnou pasáž. Tuto tezi potvrzují i samotná čísla sledovanosti.

První dva videonávody na správné uvázání kravaty mají v součtu tolik zhlédnutí, kolik má světově nejproslulejší youtuber PewDiePie sledujících – tedy necelých 70 milionů. Tento praktický typ videoobsahu na YouTube přitom hojně oceňují uživatelé různých věkových kategorií. Z těch starších 18 a mladších 29 let jej jako velmi důležitý vnímá 53 procent respondentů. YouTube má ale co nabídnout i lidem s bohatšími životními zkušenostmi. 41 procent z dotazovaných starších 65 let rovněž vnímá portál jako klíčovou službu v momentě, musejí-li se něčemu přiučit. Praktickou funkci ale YouTube plní i v případě nákupního chování. Necelá pětina uživatelů tvrdí, že je pro ně server velmi důležitý při rozhodování, zda si mají konkrétní výrobek koupit či nikoliv.

One-in-five YouTube users say it is very important for helping them understand things that are happening in the world

Stejný podíl dotazovaných současně souhlasí s tvrzením, že zmiňovaný server pro ně hraje zásadní roli pro pochopení toho, co se ve světě děje. V tomto kontextu ale nemusí být úloha YouTube jen výhradně kladná. Podobně jako vyhledávač Google či sociální síť Facebook také videoserver čelil kritickým výtkám publicistů či analytiků z toho, že svými algoritmy značně napomáhá šíření lží. Aktuální výzkum navíc dává kritikům síťových médií další argumenty. Zhruba dvě třetiny účastníků šetření totiž uvedly, že čas od času se setkávají s videi, která se jeví jako jednoznačně zavádějící či lživá.

Popsaná zjištění však neznamenají, že by se YouTube stalo v očích uživatelů po dosažení jejich plnoletosti pouhou servisní platformou pro zvládání dospělého života. S tím, že jde o nástroj k ukrácení volné chvíle, silně souhlasilo 28 procent dotázaných. Pokud se by se analýza omezila jen na skupinu ve věku 18 až 29 let, tak by zábavní aspekty portálu vyzdvihli čtyři oslovení z deseti. Podle očekávání pak YouTube coby zdroj zábavy ztrácí na významu u starších respondentů. Specifickou kategorii pak představují děti. Ačkoliv služba se profiluje jako nevhodná pro osoby mladší 13 let, přesto 81 procent amerických rodičů dětí mladších 11 let svým potomkům čas od času sledování YouTube povoluje.

YouTube recommendations point to progressively longer videos

Výzkum současně přinesl zajímavá data ohledně toho, jak se Alphabetu, provozovateli služby, daří udržovat pozornost zábavymilných uživatelů. Dosahuje toho mimo jiné pomocí doporučováním zhlédnutí stále delších videí. Pocit řady diváků, že při surfování nabídkou YouTube čas utíká rychleji než při jiných činnostech, je tak z určitého úhlu pohledu správný. „Pár videí navíc“ se zkrátka může uživatelům časově dost natáhnout. Jak analýza ukázala, podobné „zaseknutí“ hrozí prakticky všem uživatelům. Vzhledem ke svému postavení coby dominantního videoserver má YouTube co nabídnout různým věkovým kategoriím. Nehledě na to, že kvůli proniknutí fenoménu youtuberů do pozornosti médií hlavního proudu mohlo vnímání serveru v očích mnohých lidí nabýt zjednodušené podoby.

-riv-