ČT nemění základní CPP, zvýší ale ceny pro délku spotů

středa, 12. prosince 2018, 10:45 TV MediaGuru

Základní cena reklamy zůstává na ČT pro příští rok stejná jako v letošním roce, mění se stopážové indexy.

Foto: Česká televize

Foto: Česká televize

Základní cenu reklamy ponechává Česká televize pro rok 2019 na stejné úrovni jako v letošním roce. Cena za CPP je stanovena na 27 tisíc Kč. Také ceny sezónních koeficientů zůstávají pro rok 2019 stejné jako letos.

Nejvýznamnější změnou v reklamní cenové politice ČT je tak úprava indexů pro stopáže spotů. Ty se v průměru zvyšují o více než 11 procent ve srovnání s letošním rokem. ČT v nové obchodní politice stanovuje základní koeficient na 20vteřinové spoty. Dosud základní 30vteřinové spoty zvyšují ceny o 10 procent. Nově se také zavádí koeficienty pro tandemové spoty. 

Stopážové koeficienty ČT pro rok 2019

délka spotu (vteřiny) index
10 0,55
15 0,85
20 1
25 1,05
30 1,1
35 1,55
40 1,8
45 1,9
50 2
55 2,1
60 2,2

Zdroj: ceník ČT pro rok 2019

Objem reklamního vysílání České televize je ale značně omezen. Letošní výnosy z vysílání reklamních spotů plánuje ČT na úrovni 103 mil. Kč, ze sponzoringu a product placementu na úrovni 178 mil. Kč.

Čas vyhrazený reklamě na programech ČT2 a ČT sport nesmí přesáhnout 0,5% denního vysílacího času na každém z těchto programů, přičemž v prime time nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Na programu ČT1 a ČT24 reklamu zařazovat nelze, s výjimkou reklamy zařazované v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události. Čas vyhrazený nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času. 

Výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 odvádí ČT podle zákona Státnímu fondu kultury České republiky. Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport má Česká televize použít na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.

-mav-