Knižní trh zpomalil růst na 2,5 %, klesl počet vydaných titulů

středa, 5. prosince 2018, 11:00 Tisk MediaGuru

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal svou pravidelnou roční zprávu o vývoji knižního trhu.

Český knižní trh v roce 2017 zpomalil svůj růst na 2,5 %, což je méně než růst celé ekonomiky. Odhad celkového objemu českého knižního trhu představuje za sledované období cca 8 mld. Kč. V souhrnném čísle je zahrnut i růst prodeje elektronických knih a audioknih, který byl vyšší – cca 14 %. Poprvé se prodal více než jeden milion e-knih. Přesto e-knihy tvoří jen 1,5 % objemu celého knižního trhu, který dosáhl hranice 8 miliard Kč včetně DPH. Vyplývá to z roční zprávy Svazu českých knihkupců a nakladatelů 2017/18.

Celkový počet vydaných titulů druhým rokem klesá. Celkem vyšlo zhruba 15 300 titulů s vročením 2017, tedy přibližně o 200 méně než titulů s vročením 2016. „Přesné příčiny neznáme. Už dlouho však upozorňujeme na to, že nelegální kopírování devastuje zejména trh s naučnou literaturou. Významné množství knih vychází pouze díky ‚nadšenectví‘ některých vydavatelů, ale finančně se nemůže vyplatit. Není tedy vyloučeno, že právě těmto ‚nadšencům‘ již definitivně dochází dech," píše v úvodu zprávy předseda SČKN Martin Vopěnka.

Nejsilnějším nakladatelstvím podle počtu vydaných titulů je Albatros Media, která zaznamenala významnější nárůst počtu vydaných titulů.

Nakladatelé podle počtu titulů (TOP 10)

Firma 2017 2016 2015 2014
1. Albatros Media* 1 170 948 885 697
2. Euromedia Group** 695 655 560 474
3. MOBA 361 371 361 359
4. Grada Publishing*** 323 365 339 348
5. Svojtka & Co. 294 273 183 258
6. Dobrovský (Knihy Omega) 210 170
7. Argo 190 148 198 160
8. Mladá fronta 171 159 186 190
9. Masarykova univerzita 169 353 191 343
10. Wolters Kluwer 159 148 116 104

* Pod tímto subjektem se v roce 2017 sdružovaly nakladatelské značky: Albatros, CooBoo, Plus, Motto, XYZ, Edika, BizBooks, CPress, Computer Press, Management Press, B4U Publishing, Fragment, Egmont, Kniha Zlín. Novými akvizicemi společnosti v roce 2018 jsou firmy Vyšehrad a Panteon

** Pod touto značkou se v roce 2017 sdružovala nakladatelství: Knižní klub, Odeon, Ikar, Universum, YOLI, Esence, Pragma a Pikola. Od roku 2018 do portfolia přibyly značky: Listen, Laser a Brána a Knižní klub začal používat název Kalibr

*** Pod tímto nakladatelským subjektem se sdružují nakladatelské značky: Grada, Cosmopolis, Bambook a Alferia. Od roku 2018 do portfolia přibyla firma Metafora.

Zdroj: Zpráva Českých knihkupců a nakladatelů 2017/18

V roce 2017 také pokračovalo posilování velkých firem na trhu, a to jak v oblasti nakladatelství, tak v oblasti knihkupeckých řetězců. Akviziční činnost se týká velkých velkých subjektů, zejména firem Euromedia Group a Albatros Media, která vede ke vzniku velkých uskupení. Cestou akvizic se letos vydala i Grada Publishing. 

Také z pohledu tržeb za prodej vlastních knih je nejsilnějším subjektem českého knižního trhu Albatros Media. Podle celkového obratu ale dosahuje vyšších výsledků Euromedia Group.

Nakladatelé podle obratu

Nakladatelství Převažující typ literatury Tržby z prodeje vlastních knih (mil. Kč)* Celkový obrat (mil. Kč) Údaj za období
Albatros Media různé 855 ** 963 7/2017–6/2018
Euromedia Group různé 593 1 391 2017
Grada různé 167 170 2017
Fraus učebnice 132 132 2017
Svojtka & Co. dětská 124 124 2017
Host beletrie 73 73 2017
Nová škola učebnice 69 69 2016
Jota různé 56 56 2017

* Jsou-li dle výkazu zisku a ztrát či přílohy k účetní závěrce oddělitelné od ostatních výnosů.

** Bez knih ve slovenštině, dříve exportovaných z České republiky, nyní vydávaných dceřinou společností Albatros Media Slovakia.

Zdroj: Zpráva Českých knihkupců a nakladatelů 2017/18

Největším knihkupeckým řetězcem podle počtu prodejen je Kanzelsberger. Pod touto značkou provozuje 58 prodejen a v Brně dvě prodejny pod tradiční značkou Barvič a Novotný. 

Nejvyššího obratu dosahuje knižní maloobchodní řetězec Luxor (donedávna Neoluxor), v současnosti celkem s 33 prodejnami, především v obchodních centrech. Jeho obchodní síť má významné postavení v Praze, kde provozuje 13 knihkupectví, z nichž Palác knih Luxor je největším knihkupectvím ve střední Evropě. V roce 2018 byly do této maloobchodní sítě připojeny tři prodejny Papyrus, které provozoval nezávislý knihkupec. 

Celou zprávu si můžete přečíst v dokumentu níže.

-mav-