Adform: Integrované platformy s sebou přinášejí zjednodušení

pátek, 11. ledna 2019, 16:35 Reklama MediaGuru

Nižší technologické náklady i lepší práci s daty nabízí full-stack platformy, píše Dominik Kosorín z Adform.

Dominik Kosorín, zdroj: Adform

Dominik Kosorín, zdroj: Adform

I když se to při pohledu na nepřeberné množství firem poskytujících digitální reklamní technologie nezdá, v oboru probíhá rychlá konsolidace a budoucnost bude patřit full-stack platformám. Pryč jsou časy, kdy dávalo pro inzerenty a agentury smysl skládat si svou reklamní infrastrukturu z nejlepších komponentů od různých poskytovatelů. Rozdíly mezi ad servery, demand-side platformami (DSP), nebo data management platformami (DMP) se postupně zmenšují, a na druhou stranu rostou výhody z jejich integrace v rámci jednoho ad stacku. Digitální rozpočty si v budoucnu rozdělí několik velkých konsolidovaných platforem, které budou schopny inzerentům nabídnout komplexní řešení, které bude odpovídat jejich strategii.

Full-stack platforma pro digitální reklamu řeší integraci jednotlivých technologických komponentů, jako je příprava a správa kreativ, distribuce napříč mediatypy, správa dat, měření výkonu nebo analytika v rámci jednoho ekosystému. Aby byla pro klienta zajímavá, musí umět doručit výsledky – ať už klient preferuje zaměření na výkon, nebo na budování značky.

Mezi hlavní výhody full-stack platforem patří nižší celkové technologické náklady (tzv. tech tax), výrazně lepší práce s daty a jejich ochrana (zvláště s ohledem na GDPR), jednodušší práce a zaškolení zaměstnanců, nebo nižší administrativní a právní náročnost spolupráce s jediným poskytovatelem.

Technologické náklady na doručování digitální reklamy nejsou vůbec zanedbatelné. Z analýzy společnosti Warc vyplývá, že může jít až o více než polovinu celkových výdajů klienta na reklamu. Při nákupu více technologií, resp. full-stack řešení od jednoho poskytovatele lze dosáhnout na množstevní slevu a přesměrovat tak větší část rozpočtu na nákup mediálního prostoru.

V rámci full-stack platformy je možné mnohem lépe pracovat s daty než v případě řešení od více poskytovatelů. Protože celý ekosystém funguje na bázi stejných identifikátorů, nedochází ke ztrátě dat při jejich přesouvání třeba mezi DMP a DSP. Díky nativní integraci jsou data z DMP rovněž okamžitě k dispozici pro cílení reklamy, a je tak možné dosáhnout skutečné real-time personalizace kreativ. Protože data zůstávají v jedné platformě, klient má absolutní kontrolu a přehled nad jejich tokem a může tak snadno zajistit soulad s GDPR a dalšími nařízeními týkajícími se ochrany dat.

Z pohledu klienta je také jednodušší pracovat s jednou integrovanou platformou. Nejde pouze o sjednocení uživatelského rozhraní a zjednodušení postupů při správě kampaní – od výroby kreativ, přes nasazení, až po analýzu výsledků. Klient rovněž zkrátí čas pro zaškolení personálu a umožní snadnější sdílení zkušeností a best practices v rámci týmu.

V neposlední řadě nabízí spolupráce s jednou full-stack platformou výrazné zjednodušení, pokud jde o právní aspekty a podporu. Celé technologické řešení je smluvně pokryté s jedním partnerem, a je tak více prostoru na zohlednění potřeb klienta. Veškerá podpora je rovněž centralizovaná, což výrazně zpřehledňuje komunikaci a rychlost řešení klientských požadavků. S ohledem na množství výhod, které nabízí, patří budoucnost jednoznačně full-stack platformám.

Autor textu: Dominik Kosorín, Platform Solutions Team Lead, CZ & MENA, Adform