LinkedIn dávkuje uživatelům nové informace

neděle, 3. března 2019, 09:20 Internet & Mobil MediaGuru

Profesní sociální síť začíná rozdávat tipy, kde by si uživatelé mzdově polepšili a jaké konverzace na platformě zrovna nejvíce letí.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Sociální síť LinkedIn přichází s novinkami, které mají motivovat uživatele k intenzivnějším interakcím – ať si hledají novou pracovní pozici nebo „jen“ vedou debaty s ostatními. Platforma totiž u příslušných pracovních inzerátů zájemcům o místo rovnou sdělí, zda by si na něm finančně polepšili v porovnání se současnou situací. Funkce je zatím dostupná ve Spojených státech, Velké Británii a Kanadě. Přesnost jejích doporučení však nemusí být stoprocentní, údaje vychází primárně nikoliv z úrovně příjmů konkrétního uživatele, ale na základě průměrů vypočítaných pro danou oblast a pracovní pozici. Obecně lze očekávat rozšíření funkce do ostatních zemí už jen proto, že je odvozena z nástroje LinkedIn Salary. Ten se na mapování výše výplatnic napříč státy, obory či regiony přímo zaměřuje. Momentálně Salary expanduje do Indie, Německa, Irska, Austrálie, Francie, Nizozemska, Španělska a Mexika. Propojení služby s automatickým hodnocením inzerátů z hlediska jejich lukrativnosti z pohledu uživatele je pak logickým krokem.

LinkedIn se ale snaží zatraktivnit svůj obsah i pro ty jedince, kteří výnosnější pracovní pozici nehledají. V pravém horním rohu totiž postupně mezi uživatele vypouští speciální newsfeed, který mapuje témata, o nichž se v současnosti na síti nejvíce mluví. Obsah v něm spravuje editorský tým LinkedIn. Speciální infobox je však zatím jen asi každému čtvrtému uživateli této sítě z celkových více než 610 milionů lidí. Zdánlivě paradoxně je ale funkce již dostupná již více než 90 procentům uživatelů služby v Indii, uvádějí Hindustan Times. Tamní trh je ostatně co do počtu zaregistrovaných (přes 55 milionů) třetí nejlukrativnější po Spojených státech amerických a Číně.

LinkedIn tak má potenciál mimo jiné dál výrazně zvyšovat počty interakcí mezi svými uživateli. Již na sklonku loňského roku uvedla, že počty sdílení, komentářů či sdílení vzrostly meziročně o více než polovinu. Současně ale firma přiznala, že výrazná většina těchto uživatelských akcí se týká jen zlomku příspěvků, typicky od nejsledovanějších přispěvatelů. Ke změně poměru by přitom mohl napomoci právě i nový newsfeed.

Některé podněty, kterými se LinkedIn snaží uživatele aktivizovat, se ale firmě  vůbec nemusejí vyplatit. Tento týden se totiž rozhodla pozastavit v rámci Evropy funkci, která uživatelům zasílá na e-mail upozornění, pokud byli oni nebo jejich kontakty zmíněny v masových médiích. Podle portálu TechCrunch tím reaguje na analýzu irské Komise na ochranu dat, která zmiňuje, že podobná služba nefungovala vždy stoprocentně. Na stůl úřadu se dostalo i několik stížnosti. Šlo mimo jiné o případ, kdy LinkedIn rozeslal kontaktům monitoring článku zmiňující soukromý život a neúspěšnou kariéru konkrétní osoby. Problém byl v tom, že aktéra zprávy spojovala s daným uživatelem LinkedIn jen shoda jmen. I to prý vedlo k profesní újmě doytčného a ztrátě zakázek. S rostoucí komplexností služby lze předpokládat, že přesnost a kvalita dat ještě získá na důležitosti. Už jenom proto, že skandály provázející největší sociální síť světa Facebook zostřily přístup regulátorů vůči digitálním platformám. 

-riv-