Průzkum: Na čele VOD v Česku Stream, Netflix má téměř milion měsíčně

pondělí, 18. února 2019, 11:00 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Trojici nejsilnějších online video platforem v Česku tvoří Stream.cz, iPrima.cz a iVysílání.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nejsledovanější internetovou video platformou (VOD) je na českém trhu podle průzkumu OMG Research, výzkumného oddělení Omnicom Media Group, platforma Stream.cz. Alespoň jednou týdně sleduje Stream.cz 1,79 mil. lidí, jednou za měsíc si pak Stream.cz pustí 3,4 mil. lidí. Následují platformy iPrima.cz s týdenní sledovaností 1,46 milionu a iVysílání od České televize s týdenní sledovaností 1,26 mil. lidí. Z VOD platforem měřených v průzkumu je globální služba Netflix čtvrtou nejsledovanější.

Zdroj: CAWI výzkum OMG bus, online reprezentativní populace ČR 15-64 let, sběr dat 1. - 6. 2. 2019

Zdroj: CAWI výzkum OMG bus, online reprezentativní populace ČR 15-64 let, sběr dat 1. - 6. 2. 2019

Bližší pohled na data také ukazuje, že mezi diváky Stream.cz je možné najít rovnoměrně rozložené věkové skupiny diváků do 54 let. Služba je také sledována vyrovnaně, pokud jde o místa bydliště diváků a také má vyrovnané zastoupení mezi silnějšími a slabšími diváky televize.

Naproti tomu iPrima.cz má ve svých řadách diváky, kteří jsou zároveň silnými diváky televizního vysílání. Nejvíce internetovou videotéku Primy sledují lidé z menších měst a uživatelé ve věku 45-54 let.

Přestože služba iVysílání je provozována Českou televizí, mezi jejími uživateli jsou spíše slabší televizní diváci. Tedy ti, kteří sledují televizi jednou týdně anebo i méně. Průzkum eviduje u iVysílání velký poměr diváků z cílové skupiny 35-54 let a nejvyšší sledovanost ze středně velkých obcí.

U mladších uživatelů boduje Netflix – má výrazně více diváků v mladší cílové skupině do 34 let (dokonce nejvyšší v kategorii do 24 let), platformu více sledují muži než ženy a také více lidé ve velkých městech.

Voyo má vyšší sledovanost mezi lidmi, kteří zároveň sledují často klasickou TV. Je zde velký poměr diváků z cílové skupiny 55-64 let. Nejvíce Voyo sledují lidé ze středně velkých měst.

Podobně jako Netflix má i HBO GO vyšší sledovanost u slabších televizních diváků. Řadí se také ke službě se spíše mladší uživatelskou základnou – ve věku do 34 let. Sledování HBO GO je nezávislé na velikosti místa bydliště.

V případě nejmladší služby na trhu Mall.TV je sledovanost rovnoměrně rozložená mezi slabší i silné televizní diváky. Je zde velký poměr diváků z nejmladší cílové skupiny do 24 let, ale i starší skupiny uživatelů. Sledování je nezávislé na velikosti místa bydliště.

OMG bus

Je pravidelný online výzkum OMG Research, který každý měsíc umožňuje klientům i ne-klientům agentury odpovědět rychle a cenově výhodně na aktuální otázky. Je možné položit jednu, ale i více otázek. Výsledky jsou k dispozici zpravidla do týdne od začátku sběru dat. Data jsou zjišťována na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 500 lidí ve věku 15-64 let. V případě zájmu je možné kontaktovat: hana.kolouchova@omnicommediagroup.com.

-mav-