Na čele rádií Impuls, roste Dvojka, ČRo Plus, klesá F1

středa, 15. května 2019, 11:45 Rádio MediaGuru

Nová data výzkumu poslechovosti rádií potvrzují pozice nejposlouchanějších rádií a také trendy v jejich poslechovosti.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Rádio denně poslouchá 61,9 % populace a týdně 85,2 % populace ve věku 12-79 let, což jsou téměř stejná data jako ve druhém pololetí loňského roku. Výsledky přináší nová vlna výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt za období posledního čtvrtletí loňského roku a prvního čtvrtletí roku letošního. 

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstává Rádio Impuls, které denně poslouchá více než milion posluchačů. Druhou pozici drží v denních datech Radiožurnál a třetí Evropa 2. Změny u vedoucí trojice jsou jak ve srovnání s druhým pololetím roku 2018 a také v meziročním srovnání v rámci statistické chyby.

V poslechovosti dále klesá čtvrtá Frekvence 1, kde už je snížení statisticky významné. Naopak se k růstu vrací Dvojka, které se podařilo zvýšit počet posluchačů, a pokračuje také významný růst ČRo Plus, který denně poslouchá 110 tisíc posluchačů. Svou pozici také vylepšila další stanice Českého rozhlasu – Vltava.

Poslechovost (včera) celoplošných rádií (tis. osob)

  4Q/18+1Q/19 3+4Q/2018 kvartální změna (%) 4Q/17+1Q/18 meziroční změna (%)
Rádio Impuls 1036 1051 -1,4 1037 -0,1
ČRo Radiožurnál 882 899 -1,9 908 -2,9
Evropa 2 853 890 -4,2 886 -3,7
Frekvence 1 685 730 -6,2 795 -13,8
ČRo Dvojka 326 288 13,2 301 8,3
ČRo Plus 110 92 19,6 76 44,7
ČRo Vltava 63 61 3,3 50 26,0
ČRo Jazz 10 6 66,7 2 400,0
ČRo Rádio Wave 9 12 -25,0 7 28,6
Zet 9 8 12,5 11 -18,2
Rádio Junior 8 7 14,3 6 33,3
ČRo D-dur 7 5 40,0 9 -22,2

Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

V podílu na poslechovosti si z jednotlivých rádií vede opět nejlépe Impuls před ČRo Radiožurnál a Frekvencí 1. S výjimkou Radiožurnálu vedoucí stanice svůj podíl mírně snížily. Vyšší podíl naopak přisuzují data regionálním a lokálním stanicím, naopak nižší celoplošným.

Podíl stanic na poslechovosti (%)

Zdroj: Radio projekt, 4Q/2018+1Q/2019, SKMO, ASMEA, Stem/Mark, Median

Poslechovost nadregionálních a regionálních stanic se ve sledovaném období spíš vylepšila. Na čele nadregionálních stanic jsou nadále Hitrádia a Rádio Blaník. Mezi regionálními rádii se daří ČRo Brnu a Rádiu Krokodýl.

Poslechovost (včera) nadregionálních rádií (tis.)

nadregionální 4Q/18+1Q/19 3+4Q/2018 kvartální změna (%)
Hitrádio total 664 675 -1,6
Rádio Blaník 586 558 5,0
Rádio Kiss 355 329 7,9
Country rádio  250 259 -3,5
Rádio Beat 258 240 7,5
Fajn Radio total 194 203 -4,4
Rock Rádio 126 116 8,6
Rádio Čas 99 97 2,1

Poslechovost (včera) regionálních rádií (tis.)

regionální 4Q/18+1Q/19 3+4Q/2018 mezikvartální změna (%)
ČRo Brno 103 94 9,6
Rádo Krokodýl 101 89 13,5
Rádio Helax 72 77 -6,5
Rádio Haná 66 59 11,9
Signál Rádio 58 50 16,0
Rádio Petrov 51 45 13,3
Radio Contact Liberec 51 45 13,3
Rádio Rock Max 49 45 8,9
ČRo Plzeň 45 48 -6,3
Rádio Zlín  38 38 0,0

Zdroj: Radioprojekt, 4Q/2018+1Q/2019, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

Z pohledu rozhlasových reklamních sítí je nadále nejsilnější uskupení Radiohouse s mírným snížením na 48,5 %. Následuje Media Club (26,4 %) a stanice Českého rozhlasu, které si polepšily o více než jeden procentní bod.

Podíl rozhlasových sítí (%)

Radioprojekt, 4Q/2018+1Q/2019, SKMO, ASMEA, Stem/Mark, Median

-mav-