Studie Mladí Češi na sítích: Rozumné užívání neškodí

pátek, 24. května 2019, 11:20 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

V rámci studie HBSC se zkoumal také online život českých školáků. Výzkum přináší Univerzita Palackého v Olomouci.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Téměř desetina českých školáků ve věku 11-15 let nemá využívání sociálních sítí pod kontrolou, polovina je využívá „normálně", pětina intenzivně a zbývající pětina sociální sítě téměř nepoužívá. Ukazuje to nová studie Mladí Češi na sítích, která vznikla v rámci projektu HBSC a zpracovala ji Univerzita Palackého v Olomouci.

Ze studie dále vyplývá, že rozumné užívání sociálních sítí neškodí, naopak českým školákům pomáhá. „Mladí lidé, kteří tráví čas online, pociťují zvýšenou podporu od vrstevníků, žijí aktivně a nedostávají se tak často do konfliktů. Nad svými virtuálními aktivitami ale nesmí ztratit kontrolu,“ uvedl Michal Kalman, hlavní řešitel studie HBSC. Převládající mediální obraz, spojovaný především s negativními konotacemi užívání sociálních sítí, tak studie nepotvrdila. „ Drtivá většina dětí má svůj online život pod kontrolou," dodal Kalman.

Výzkum české děti rozděluje do čtyř skupin: od těch, které nejsou online vůbec, popř. jen sporadicky, přes normální a intenzivní uživatele až po ty, které dle studie vykazují znaky problémového chování. Problematičtější uživatelé mají předpoklady ke vzniku závislosti.

Využívání sociálních sítí u dospívajících, zdroj: HBSC studie 2019

Využívání sociálních sítí u dospívajících, zdroj: HBSC studie 2019

Skupiny mladých lidí na sítích (11-15 let)

  • Nepoužívá sociální sítě (22 %) - pociťují sníženou podporu ze strany vrstevníků, tolik se nehýbou, ale také nemají sklony k užívání návykových látek a jsou úspěšní ve školním prostředí.
  • Používá sociální sítě denně, ale v rozumné míře (52 %) - mají nejlepší hodnocení celkové životní spokojenosti, v žádném z ostatních sledovaných indikátorů obzvlášť nevynikají, ale zároveň v ničem nevykazují ani špatné výsledky či rizika.
  • Intenzivní (v každé volné chvíli) používání sociálních sítí (18 %) - mají nejlepší vztahy s vrstevníky a jsou i pohybově nejaktivnější, na druhou stranu mají větší sklony k užívání návykových látek (ve srovnání s “normály” i ne-uživateli), zvýšené riziko kyberšikany i šikany.
  • Problémové užívání (8 %) - nejproblematičtější skupina charakterizovaná kromě extrémně vysokého času tráveného u obrazovek také nízkou životní spokojeností, rizikem depresí, šikany i kyberšikany, disharmonickými vztahy v rodině i mezi vrstevníky. Tato skupina také nejvíce inklinuje k užívání návykových látek.

Zdroj: studie HBSC 2019, Univerzita Palackého v Olomouci

Studie dále zjistila, že klíčová změna ve využívání sociálních sítí se odehrává mezi 11.-13. rokem, kdy stoupá křivka intenzity online života českých školáků i počet uživatelů s přívlastkem „problémový“. Markantní je nárůst zejména u děvčat.

Studie HBSC se zaměřuje na 11-15leté děti. V současnosti je do studie zapojeno 50 států, každé čtyři roky se sběr dat opakuje. Sběr dat v Česku se uskutečnil v loňském květnu a červnu, do sběru se zapojilo 13 377 náhodně vybraných dětí v celé ČR. Výsledky lze stratifikovat podle krajů.

Další informaci ke studii najdete zde.

-mav-