Vladimír Komár prodává svůj podíl ve skupině Prima

pondělí, 17. června 2019, 14:15 TV MediaGuru

Skupina Prima mění vlastnickou strukturu, Ivan Zach ještě posiluje svůj podíl a stává se prakticky jediným vlastníkem.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Televizní skupina Prima mění svoji vlastnickou strukturu. Majoritní podíl ve společnosti Denemo Media, která drží 50% podíl ve skupině Prima, získává společnost THR Media. Ta je vlastněna třemi akcionáři – Ivanem Zachem (67 %), Petrou Marschallovou (18 %) a Radkou Zachovou (15 %).

„THR Media získává od společnosti Denemo Invest, patřící do skupiny Alphaduct Vladimíra Komára, 75% podíl ve společnosti Denemo Media. Zbylý 25% podíl ve společnosti Denemo Media zůstává v držení společnosti GES Media Asset,“ uvedla tisková mluvčí Primy Gabriela Semová. 

Celá transakce podléhá následnému schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cena transakce nebyla po dohodě obou stran zveřejněna.

Vladimír Komár vstoupil se společností Alphaduct do majetkové struktury skupiny Prima v lednu 2017. Tehdy se společnost Denemo Media stala kupujícím polovičního podílu v Primě od švédské společnosti MTG.

Druhá polovina televizní skupiny patří společnosti GES Media Europe Ivana Zacha. Zach se tak stává téměř jediným vlastníkem Primy s podílem na úrovni 88 %.

Nová vlastnická struktura FTV Prima

Nová vlastnická struktura FTV Prima

-mav-