O2 TV loni téměř zdvojnásobila příjmy z reklamy

středa, 10. července 2019, 07:30 TV MediaGuru

Tržby společnosti O2 TV se loni přiblížily k hranici 0,5 mld. Kč.

Foto: O2 TV

Foto: O2 TV

Tržby televizní společnosti O2 TV se v loňském roce přiblížily hranici 0,5 mld. Kč. Celkově dosáhly 458 mil. Kč a v meziročním srovnání se zvýšily téměř dvojnásobně. Zásluhu na tom měly i zvýšené příjmy z prodeje TV reklamy. Lepší byl i výsledek hospodaření firmy, která v loňském roce skončila v zisku téměř 21 mil. Kč.

Základní ukazatele hospodaření O2 TV (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 458 143 231 147
provozní výsledek hospodaření 30 171 7 299
výsledek hospodaření za účetní období 20 911 11 714

Zdroj: výroční zpráva O2 TV za rok 2018

O2 TV loni získala práva na několik významných sportovních akcí. Konkrétně soutěže UEFA Champions League, dále kompletní vysílací práva na českou fotbalovou Fortuna:ligu a také vysílací práva na hokejovou Tipsport Extraligu. Získané kontrakty obsahují i vysílací práva pro Slovenskou republiku, čehož firma využila a s operátorem Orange Slovensko začala připravovat stanici Orange Sport, která zahájila v polovině srpna 2018.

„Díky zvýšenému množství nového sportovního obsahu se v roce 2018 významně zvedla produkce a výroba sportovních přenosů a pořadů. Rozšířili jsme sportovní redakci o hokejovou sekci a vznikla také slovenská redakce pro nový kanál Orange sport. Významně narostl také zájem ze strany inzerentů a reklamních partnerů. Prodej TV reklamy na kanálech O2 TV Sport se podařilo v roce 2018 téměř zdvojnásobit,“ uvádí společnost ve výroční zprávě za rok 2018.

Firma rovněž uvedla, že celkové navýšení výroby neznamenalo výrazné zvýšení počtu zaměstnanců a provozních nákladů. O2 TV měla na konci roku 2018 15 stálých zaměstnanců a rámcové smlouvy s cca 40 stálými externími spolupracovníky.

Společnost v loňském roce pokračovala ve strategii multikanálové televizní tvorby. Od začátku roku 2018 produkovala televizní kanály O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Tenis. Výroba terestricky šířeného kanálu O2 TV Free pak byla k 1. březnu 22018 ze strategických důvodů ukončena. 

Společnost O2, do jejíž skupiny O2 TV patří, letos na jaře uvedla, že počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl  k 31. březnu 2019 celkem 361 tisíc.

-mav-