Prodejních míst s tiskem ubývá, roste podíl řetězců

středa, 10. července 2019, 10:30 Tisk MediaGuru

Obchodní řetězce postupně zvyšují svůj podíl na celkovém počtu prodaných tištěných titulů.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Počet prodejních míst s tištěnými tituly v České republice se v posledních letech kontinuálně snižuje, vyplývá z dat distribuční První novinové společnosti (PNS), která uveřejnila ve své výroční zprávě za rok 2018. Zatímco před pěti lety se počet prodejních míst pohyboval kolem 17 tisíc, v loňském roce přesahoval hranici 14 tisíc.

Významnější roli v prodeji tisku mají ale obchodní řetězce. Loni se jejich podíl na počtu prodejních míst s tiskem zvýšil na 35 %. Podíl řetězců na objemu prodeje tisku v korunovém vyjádření je ale ještě významnější. Výnosy z prodeje tisku v síti PNS loni představovaly 2,7 mld. Kč. Na obchodní řetězce připadla téměř miliarda (970 mil. Kč). Výnosy PNS z prodeje tisku na novinových stáncích dosáhly 1,7 mld. Kč.

Prodejní místa s tiskem a podíl řetězců, zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2018

Prodejní místa s tiskem a podíl řetězců, zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2018

I přes rostoucí význam řetězců je ale větší část tištěných titulů zakoupena na novinových stáncích nebo v prodejnách tisku. Podle výzkumu Media projekt za druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 bylo v rámci novinových stánků zakoupeno 35 % výtisků novin a časopisů. Na obchodní řetězce připadlo podle výzkumu 25 % zakoupených výtisků.

Celkově trávíme podle Media projektu četbou novin týdně dvě hodiny. Četbou časopisů pak podle Media projektu trávíme měsíčně tři hodiny. Celkový zásah tištěných titulů v České republice představuje 7,7 mil. osob ve věku 12-79 let (zdroj: Media projekt, 3+4Q/2018, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark).

-mav-