Studie: Do nákupních center zajde 87 % Čechů

úterý, 20. srpna 2019, 15:20 Retail, Výzkum MediaGuru

Alespoň jednou do roka zajde do obchodního centra 87 % Čechů. Nejčastěji jsou to lidé ve věku 30 až 44 let, kteří zde v průměru utratí 1380 korun za návštěvu.

Ilustrační foto, zdroj: CPI Property Group

Ilustrační foto, zdroj: CPI Property Group

I přes významné regionální rozdíly zavítá do obchodního centra alespoň jednou ročně 87 % Čechů ve věku 15-75 let. Návštěvnost je vyšší ve velkých městech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, kde se blíží ke 100 %. Typickým návštěvníkem je muž nebo žena ve věku 30 až 44 let, kteří tam zajdou jednou za měsíc na méně než jednu hodinu a v průměru utratí 1 380 Kč. Vyplývá to ze studie Mascot (Mall Shopper Connection Typology) mapující návštěvnost 90 obchodních center a 10 největších retailerů na území celé České republiky, kterou ve spolupráci s agenturou Ipsos realizovala společnost CPI Property Group. Zapojilo se do ní deset tisíc respondentů.

Intenzita návštěvnosti obchodních center – měsíčně, zdroj: Mascot

Intenzita návštěvnosti obchodních center – měsíčně, zdroj: Mascot

Muži jdou do centra za nutnými nákupy, ženy na více hodin

Muži a ženy navštěvují obchodní centra stejně často. „Ve 42 % případů si ovšem muži jdou vyřídit pouze nutné nákupy, ženy naopak častěji chodí do obchodních center, aby si dopřály něco speciálního nebo si prostě jen užily nakupování,“ uvádí Zuzana Moudrá, Retail Marketing Manager ve společnosti CPI Property Group.

Ženy jsou navíc ochotné za obchodním centrem dojíždět delší vzdálenosti, často i 30 až 60 minut. Pro muže je typické navštěvovat blízká centra vzdálená do 15 minut. „Muži také v obchodních centrech často tráví jen málo času (do 45 minut), zato ženy podnikají výrazně častěji dlouhé výpravy v trvání dvou a více hodin,“ říká Zuzana Moudrá. Muže často do center doprovází partnerky (36 %) nebo celá rodina (17 %). Ženy chodí často i samy (34 %), s přáteli (11 %) nebo jen s dětmi (7 %). Společnosti partnera dává přednost jen 26 % žen.

Největší skupinu tvoří tzv. pečující zákazníci

Studie také identifikovala 16 typů zákaznických skupin, které se liší podle toho, jaké jsou jejich nákupní mise, jaké mají životní postoje a v jaké jsou životní fázi.

Z pohledu životních postojů představují největší skupinu (31 %) tzv. pečující, tedy lidé, kteří se chovají ohleduplně k životnímu prostředí, jsou otevřeni novinkám a rodina je pro ně na prvním místě. „V západních zemích, například v Německu, bývá podíl těchto lidí výrazně nižší,“ komentuje Zuzana Moudrá a pokračuje: „Dále například ve skupině ,sebevědomých‘ (celkově 23 %), tedy jedinců, kteří si umí prosadit svůj názor a rádi si užívají, najdeme překvapivě vysoký podíl seniorů v důchodu.“

Z rozdělení podle nákupních misí vyplývá, že za zážitky s celou rodinou do center přichází 19 % lidí. „Často se stává, že rodiče jdou centrum navštívit raději sami, nebo jenom s partnerem a je to pro ně vlastně forma odpočinku,“ říká Zuzana Moudrá. Podíly nákupních misí se mezi jednotlivými centry výrazně liší – jsou totiž velmi ovlivněny umístěním a skladbou nájemců.

„Nejčastější návštěvník je zároveň součástí domácnosti, jejíž příjem je okolo 30 až 50 tisíc Kč měsíčně a má středoškolské vzdělání. Do obchodního centra přijde tento člověk zpravidla sám nebo s partnerem či partnerkou,“ popisuje Jan Polák z agentury Ipsos.

„Nejméně často centra navštěvuje skupina lidí, kterou jsme si nazvali jako nákupní fajnšmekři. Ti se vydávají na promyšlené nákupy pro kvalitní zboží do specializovaných obchodů a v průměru v centru utratí 1 727 Kč za jednu návštěvu,“ doplňuje Polák. Častěji naopak centra vyhledávají například studenti, kteří je využívají i jako prostor pro trávení času s přáteli.

-stk-