JIK-05: Strategie týdeníku TV pohoda se nemění

pondělí, 9. září 2019, 11:00 Tisk MediaGuru

Týdeníku TV pohoda se v uplynulém roce znovu podařilo navýšit čtenost a distribuovaný náklad.

Zdroj: TV pohoda

Zdroj: TV pohoda

Do čtrnáctého roku své existence vstoupí po polovině září programový týdeník TV pohoda vydavatelství JIK-05. Na trhu tištěných periodik patří k několika málo titulům, které nemusejí v posledních letech čelit poklesu čtenosti nebo nákladu.

V období prvního pololetí 2019 se každý měsíc v průměru distribuovalo téměř 150 tisíc kusů týdeníku TV pohoda (meziročně +4 %). Větší část tištěného nákladu je vkládána do regionálních týdeníků (podle dat ABC ČR to bylo v prvním pololetí 2019 necelých 112 tisíc kusů), menší část nákladu je distribuována ve volném prodeji (v prvním pololetí představoval průměrný prodej necelých 38 tisíc kusů).

Čtenost TV pohoda překonala v letošním prvním pololetí hranici 350 tisíc čtenářů a ve srovnání se stejným obdobím loni se zvýšila o 22 procent. Rostla tak rychleji než v průměru celý segment TV časopisů (v pololetí meziročně +5 %). „Neustále se zvyšující nárůst čtenářů je způsoben hlavně tím, že pravidelně zvyšujeme distribuovaný náklad TV pohoda a snažíme se udržet si každého jednotlivého čtenáře,“ hodnotí většinový majitel vydavatelství JIK-05 Jiří Kašpar.

Odpovědi na otázky pro Jiřího Kašpara můžete číst níže.

Jiří Kašpar, foto: JIK-05

Jiří Kašpar, foto: JIK-05

Otázky pro Jiřího Kašpara

TV pohoda v posledních výsledcích výzkumu čtenosti Media projektu své výsledky znovu vylepšila. Čemu tento výsledek přičítáte?

Neustále se zvyšující nárůst čtenářů je způsoben hlavně tím, že pravidelně zvyšujeme distribuovaný náklad TV pohoda a snažíme se udržet si každého jednotlivého čtenáře. To pak v součtu znamená: 2015 301.000 čtenářů, v roce 2017 305.000 čtenářů a letos již 352.000 čtenářů na vydání. Samozřejmě dáváme i maximální redakční podporu všem dvaceti regionálním týdeníkům, s kterými oboustranně úspěšně spolupracujeme a v nichž čtenáři najdou TV pohodu. V minulém období jsme zahájili spolupráci s týdeníkem Jalovec (Vsetínsko a okolí) a postupně rozšiřujeme spolupráci s týdeníkem Dobrý den s kurýrem (Uherské Hradiště a okolí).

Jak těžké je na současném trhu udržet zájem čtenářů?

Zájem čtenářů je v dnešní době rozhodující a získat nové, ale i udržet stávající čtenáře se snaží všichni vydavatelé. TV pohoda se vedle co největší grafické a programové přehlednosti snaží držet i co nejvyšší aktuálnost, a proto jsme posunuli naší uzávěrku až na nejzazší mez, kterou byla tiskárna ještě schopna akceptovat. Hlídáme všechny televizní stanice, snažíme se našim čtenářům přinášet skutečně co nejaktuálnější informace a zachytit i ty nejmenší změny ve vysílání jednotlivých televizních stanic. Tady máme oproti čtrnáctideníkům poměrně slušnou výhodu, protože ty aktuální změny nedokážou zachytit. Zároveň i nadále držíme (již čtrnáct let) stejnou strategii ohledně zaměření na nejsledovanější české seriály a filmy, a to včetně portrétů výhradně českých herců a hereček.

Jak moc měnící se televizní nabídka stanic (vznikající nové kanály) ovlivňuje přípravu programového časopisu? Musíte často měnit nabídku prezentovaných stanic?

Je pravda, že stále vznikají nové a nové televizní stanice a my se snažíme ty nejsledovanější a nejžádanější pravidelně do TV pohody zařazovat a reagovat tak na přání čtenářů. Na druhou stranu dominantními jsou stále hlavní české televizní stanice, kterým věnujeme maximální pozornost.

Jaké jsou plány TV pohoda pro zbytek roku a pro první polovinu příštího roku?

Naše plány do dalšího období se dají poměrně stručně shrnout do pár nejdůležitějších bodů. Chceme i nadále našim čtenářům přinášet co nejpřehlednější a co nejaktuálnější televizní program nejvýznamnějších televizních stanic. Chceme i nadále rozšiřovat a navyšovat počet našich předplatitelů. Tady se musíme i trošku pochlubit – v současné době nám počet předplatitelů stále, na rozdíl od ostatních televizních časopisů, mírně roste a v současné době máme více než 13 tisíc předplatitelů. Pro příští rok připravujeme i zvýšení periodicity u našeho dalšího časopisu/speciálu – TV pohoda-křížovky. Zde jdeme opačným trendem než ostatní vydavatelé, kteří periodicitu spíše snižují. Výsledky našeho Speciálu
TV pohoda-křížovky jsou jak po ekonomické, tak i po prodejní stránce tak dobré, že jsme se rozhodli zvýšit periodicitu a od roku 2020 bude tento časopis vycházet čtyřikrát ročně.

Jak si vede vydavatelství JIK-05 v celkovém hospodářském výsledku?
Ekonomické výsledky naší společnosti jsou v dobré kondici a již delší dobu se pohybujeme v černých číslech. Stejný trend očekáváme i v letošním roce.

Loga týdeníků, do kterých je vkládán týdeník TV pohoda, zdroj: JIK-05

Loga týdeníků, do kterých je vkládán týdeník TV pohoda, zdroj: JIK-05

-mav-