Veřejnoprávní média mají důvěru, ale ztrácejí mladé v online

úterý, 10. září 2019, 14:35 TV, Rádio, Výzkum MediaGuru

Reuters Institute vydává novou studii, která se zaměřuje na média veřejné služby. Do výzkumu byla zapojena i ČT a ČRo.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Evropská média veřejné služby mají zatím potíže oslovovat mladší generaci, která čerpá zpravodajství z online médií. Lidé ve věku 18-25 let preferují jako zpravodajský zdroj Facebook více než média veřejné služby. Vyplývá to z nové studie Reuters Institutu, která byla uvolněna v úterý dopoledne.

Do studie bylo zařazeno osm zástupců médií veřejné služby napříč evropskými zeměmi. Součástí studie jsou i česká média veřejné služby Česká televize a Český rozhlas.

Ze studie vyplynulo, že publika médií veřejné služby jsou spíše starší, mají vyšší vzdělání a politicky zastávají různorodé názory. Výsledkem podle studie je, že média veřejné služby v mnoha zemích nenaplňují ambici poskytovat univerzální zpravodajskou službu, především v online prostředí. Zápasí s tím, aby oslovila mladší publikum a publikum s nižším vzděláním. Většina médií veřejné služby je ale celkově široce využívaná a považována za vysoce důvěryhodná, uvádí se ve studii.

Většina publika, kterou média veřejné služby oslovují online, je už podchycena offline vysíláním. Z osmi zemí, které byly do studie zařazeny, měla pouze britská BBC kombinovaný zásah online a offline o deset procentních bodů vyšší než zásah, který vytváří pouze offline vysíláním. Ve většině ostatních případů je přídavek pouze online sledování médií veřejné služby na úrovni pěti procent nebo i nižší.

Z grafu níže je vidět, že společný týdenní zásah online a offline nabídky BBC představuje 78 %, zatímco zásah jen offline vysílání tvoří 68 %. V případě ČT a ČRo má podle studie představovat kombinovaný týdenní zásah online a offline 65 %, zatímco zásah jen offline vysílání je 60 %. Srovnání níže také ukazuje, že online dosah BBC je nejvyšší ze všech zkoumaných médií veřejné služby.

Týdenní zásah médií veřejné služby % (online+offline), zdroj: Reuters Institute

Týdenní zásah médií veřejné služby % (online+offline), zdroj: Reuters Institute

Online platformy jako Facebook a YouTube jsou v mnoha evropských zemích mladými lidmi (18-25) častěji využívány jako zdroje online zpráv než veřejnoprávní média. V případě generace starší 55 let je naopak zásah médií veřejné služby vysoký a představuje necelou polovinu z celkového týdenního zásahu. Podle studie je online zásah ČT a ČRo v populaci 18-25 let 22 %, což je ze zkoumaných zemí třetí nejlepší výsledek po BBC (56 %) a finské YLE (27 %). Za poslední tři roky se ale podle studie dosah online nabídky médií veřejné služby v mladé populaci snižuje.

Online zásah médií veřejné služby v populaci do 25 let (%), zdroj: Reuters Institute

Online zásah médií veřejné služby v populaci do 25 let (%), zdroj: Reuters Institute

Lidé s nižším vzděláním získávají informace z médií veřejné služby méně než lidé s vyšším vzděláním. Tento fakt může podle studie přispívat k prohlubování informační mezery mezi lidmi s vyšším a nižším vzděláním. 

Studie také zkoumala, jak si stojí média veřejné služby a komerční média při oslovování publika podle politické orientace na ose pravice-levice. Čím více jsou mediální organizace umístěny ve středu grafu, tím více mají vyvážené publikum podle politických názorů. Zatímco média veřejné služby se ve většině zkoumaných zemí drží uprostřed, většina komerčních provozovatelů oslovuje více pravicové publikum. Výjimkou je ale Česká republika, kde jsou Prima a Nova vlevo od médií veřejné služby. Částečnou výjimku tvoří také Španělsko, kde laSexta oslovuje podle studie levicové publikum.

Kam se řadí publikum médií podle politické orientace? (levice, pravice, střed), zdroj: Reuters Institute

Kam se řadí publikum médií podle politické orientace? (levice, pravice, střed), zdroj: Reuters Institute

Studie se také zaměřila na to, zda média veřejné služby oslovují publikum s populistickými názory. Podle výsledků oslovují média veřejné služby ve zkoumaných zemích populisty i ne-populisty rovnoměrně. Vyšší zastoupení populistů mají mít v publiku média privátní.

Celou studii si můžete přečíst v dokumentu níže. Další informace najdete také zde.

-mav-