CNC loni zvýšila tržby, skončila ale ve ztrátě

pátek, 11. října 2019, 10:25 Tisk MediaGuru

Vydavatel deníků Blesk, Aha!, Sport a E15 zvýšil v roce 2018 tržby, kvůli zaúčtování odpisů ale skončil ve ztrátě.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Czech News Center (CNC) dosáhla v loňském roce celkových tržeb ve výši 2,16 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 11 %. Tento nárůst byl způsoben zejména fúzí se společnostmi CN Invest a Affectio, uvádí CNC ve výroční zprávě za rok 2018.

Firma skončila ve ztrátě -124 mil. Kč, která měla být významně ovlivněna účtováním odpisů z oceňovacího rozdílu z nabytého majetku ve výši 386 mil. Kč. „Meziroční zhoršení celkového hospodářského výsledku ovlivnil horší finanční výsledek zejména vlivem kurzových ztrát z přecenění úvěrů a nižších vyplacených dividend z podílů ve společnostech Czech Print Center a První novinová společnost ve výši 119 mil. Kč," uvádí dále CNC.

Základní ukazatele hospodaření CNC (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 2 159 132 1 947 250
provozní výsledek hospodaření -194 112 -64 280
výsledek hospodaření za účetní období -123 933 127 132

Zdroj: výroční zpráva CNC za rok 2018

Pohled na strukturu výnosů ukazuje, že tržby se CNC loni dařilo zvyšovat jak z prodeje novin a časopisů, tak z prodeje inzerce.

Struktura výnosů CNC (tis. Kč) v roce 2018

výnosy 2018 meziroční změna (%)
tržby z prodeje novin a časopisů 1 182 124 +12
tržby z inzerce 977 008 +10

Zdroj: výroční zpráva za rok 2018

Czech News Center ale i přes pokračující pokles trhu tištěných médií očekává zlepšení hospodářských výsledků vlivem posílení online aktivit, růstem online inzertních výnosů, zpoplatněním obsahu některých serverů a rozvíjením aktivit mimo tradiční média, jako je například pořádání eventů.

CNC je nejsilnějším vydavatelem deníkových titulů (Blesk, Aha!, Sport, E15) podle počtu čtenářů (36 %), mezi časopisy (Reflex, ABC, Svět motorů, Blesk pro ženy a řada dalších) je druhým nejsilnějším. Na internetu je třetím největším provozovatelem, je rovněž poskytovatelem několika transakčních online služeb (hledejceny.cz, mimibazar.cz). Provozuje také mobilního virtuálního operátora Blesk mobil.

-mav-