Husákovy děti nejčastěji na síti klikají na reklamy na Facebooku

pátek, 18. října 2019, 11:00 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Výzkum Nielsen Admosphere přináší pohled na to, jak generace Husákových dětí reaguje na reklamy na sociálních sítích.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Uživatelé sociální sítě Facebook, kteří patří do generace tzv. Husákových dětí, klikají na reklamu na této sociální síti více než uživatelé stejné generace na jiných sociálních sítích. Alespoň někdy klikne na reklamu na Facebooku 60 % uživatelů generace Husákových dětí. Z toho desetina klikne denně a dalších 15 % několikrát týdně. Vyplývá to ze studie Video a audiovizuální obsah na internetu, kterou připravila agentura Nielsen Admosphere a v rámci které se speciálně zaměřila i na mediální chování generace Husákových dětí.

Druhou nejvyšší míru proklikovosti naznačuje výzkum u sociální stě Twitter. Zde podle odpovědí kliká alespoň někdy na reklamy 49 % uživatelů z generace Husákových dětí. Následují sítě Youtube (46 % uživatelů vybrané generace alespoň někdy klikne) a Instagram (klikne 45 %).

Nejnižší míru proklikovosti vykazuje síť Pinterest, kde alespoň někdy klikne na reklamu 38 % uživatelů sledované generace.

„Na většině sociálních sítí, především pak na Facebooku, Instagramu a Pinterestu, jsou aktivnější ženy, což má pozitivní vliv na frekvenci proklikovosti na reklamu na těchto sítích. Ženy deklarují, že na ni klikají častěji než muži. Výjimkou je Twitter, který nenavštěvují respondenti z řad Husákových dětí tak často, ale proklikovost je zde druhá nejvyšší, což může být dáno snahou o větší relevantnost reklam vůči uživatelům na této síti. Na reklamu na Youtube potom spíše kliknou respondenti s nižším vzděláním, kteří navštěvují tuto síť ve vyšší frekvenci,“ říká seniorka Lucie Vlčková z Nielsen Admosphere.

Výzkum zaměřený na generaci Husákových dětí byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), dotazována byla internetová populace ve věku 37-51 let.  Respondenti jsou součástí Českého národního panelu. Analýza dat byla provedena na vzorku 516 respondentů, sběr dat se uskutečnil na přelomu listopadu a prosince 2018.

-mav-