Markíza a Joj navýší ceny TV reklamy dvouciferně

neděle, 24. listopadu 2019, 09:30 Slovensko MediaGuru

Také slovenský reklamní televizní trh pokračuje v nárůstu reklamních cen, naznačují obchodní politiky stanic Markíza a Joj pro rok 2020.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Nejvýznamnější slovenské komerční televize Markíza a Joj zvýší v příštím roce ceny televizní reklamy dvouciferně.

Nárůst televizní ceny TV Markíza, patřící do skupiny CME, která své stanice odprodává společnosti PPF, představuje pro hrubé CPP (media gross) téměř 14,8 %. Markíza také přistupuje k navýšení indexu pro prime-time na 1,25, což představuje zvýšení o 13,6 %. Naopak ve srovnání s letošním rokem zůstávají beze změny sezónní indexy. Změny cen CPP v rámci gridu se pak v průměru pohybují na úrovni 2,2 %.

Konkurenční skupina Joj zvyšuje cenu základního CPP o 9,8 % na 844 euro (základní net net CPP). Cenové posuny jsou pak rovněž v měsíčních indexech, kde navýšení v průměru dosahuje 2,3 % ve srovnání s rokem 2019 a také v úrovních gridu. Zde se ceny zvyšují v průměru o 3,7 %.

Obě komerční slovenské televize prodávají reklamu na cílovou skupinu 12-54. Skupina Joj prodává v rámci balíčku stanic reklamu i pro stanici Prima Plus, která patří do portfolia tuzemské skupiny Prima. Ve společném reklamním prodeji je ještě součástí ostatních stanic, kam ještě patří televize Jojko, Minimax, Spektrum a Film+. Ostatní stanice tvoří 4% podíl v rámci rozložení reklamních GRP. Nejvyšší připadá na TV Joj (68 %), další potom na Plus (16 %) a Wau (12 %).

V reklamním prodeji skupiny Markíza zase figuruje stanice Nova International, která patří pod tuzemskou skupinu Nova. V rámci reklamního prodeje GRP jí společně s kanálem Doma náleží 11% podíl. Nejvyšší část připadá na TV Markíza (76 %) a dále je zastoupen kanál Dajto (13 %).

Podíly stanic Markíza a Joj na sledovanosti jsou ve večerním vysílání (prime-time) vyrovnanější než v celodenním vysílání. Rozdíly jsou pak rovněž v podílu podle publika. Jak ukazují data PMT/Kantar Slovakia, v širší divácké skupině 12+ představoval podíl skupiny Markíza (leden-září 2019) v celodenním vysílání 25,8 % a 28,6 % v hlavním vysílacím čase, zatímco podíl skupiny Joj představoval za stejné období 22,5 % v celodenním vysílání a 27,3 % v prime-time.

V divácké skupině 12-54 je odstup Markízy od Joj vyšší než v obecné populaci 12+. Podle letošních říjnových dat představoval její podíl v celodenním vysílání 30,3 % a skupiny Joj 21,9 %. Ve večerním vysílání v divácké skupině 12-54 dosáhla Markíza v říjnu podílu 31,2 % a skupina Joj 26,5 %.

-mav-