Rozpočet Českého rozhlasu pro 2020 počítá s 2,3 mld. Kč

středa, 18. prosince 2019, 15:40 Rádio MediaGuru

Oproti letošnímu roku kalkuluje Český rozhlas pro rok 2020 s nižšími výnosy z výběru rozhlasových poplatků.

Zdroj: Český rozhlas

Zdroj: Český rozhlas

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2,312 mld. Kč. Oproti roku 2019 se rozpočtová suma zvýšila o 20,7 mil. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet ve středu schválila Rada Českého rozhlasu.

Hlavním zdrojem financování Českého rozhlasu je rozhlasový poplatek, v roce 2020 je plánován ve výši 2,086 mld. Kč. Je to o 7,6 mil. Kč méně než v letošním roce. Důvodem je podle ČRo klesající počet domácností, který má být zapříčiněn demografickým vývojem a také procesem čištění databáze poplatníků. „Dalším a podstatným faktorem ovlivňujícím snížení plánu výnosů pro rok 2020 je zpomalení tempa hospodářského růstu. To se negativně odráží především na vývoji počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. Pozitivní vývoj v této kategorii v předchozích obdobích kompenzoval úbytky poplatníků v oblasti fyzických osob, což již nelze v následujících letech očekávat,“ zdůvodňuje Český rozhlas.

Výnosy z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních aktivit by měly dosáhnout v roce 2020 výše 85 mil. Kč. Je to v zásadě stejný objem jako v letošním roce.

Návrh rozpočtu ČRo na rok 2020 (tis. Kč)

Návrh rozpočtu ČRo na rok 2020 (v tis. Kč)

Rozpočet 2019

Návrh rozpočtu 2020

Rozdíl (tis. Kč)

%

Výnosy z rozhlasových poplatků

2 093 810

2 086 200

-7 610

99,6%

Výnosy z reklamy a sponz. a ost. obch. aktivity

85 230

85 000

-230

99,7%

Výnosy ze zahraničního vysílání

27 750

27 750

0

100,0%

Ostatní tržby z prodeje služeb

23 343

21 973

-1 370

94,1%

Zúčtování fondu digitalizace

41 000

68 400

27 400

166,8%

Ostatní provozní výnosy

9 565

6 896

-2 669

72,1%

PROVOZNÍ VÝNOSY celkem

2 280 698

2 296 219

15 521

100,7%

FINANČNÍ VÝNOSY

10 602

15 781

5 179

148,8%

MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

0

0

0

x

CELKOVÉ VÝNOSY

2 291 300

2 312 000

20 700

100,9%

Náklady na materiál

45 146

29 170

-15 976

64,6%

Náklady na služby

953 268

988 169

34 901

103,7%

Náklady na provoz

62 959

68 215

5 256

108,3%

Osobní náklady

997 600

1 023 000

25 400

102,5%

Daně a poplatky

18 987

17 116

-1 871

90,1%

Ostatní provozní náklady

174 144

166 900

-7 244

95,8%

Nedaňové náklady

15 453

15 119

-334

97,8%

PROVOZNÍ NÁKLADY celkem

2 267 557

2 307 689

40 132

101,8%

FINANČNÍ NÁKLADY

4 343

4 311

-32

99,3%

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY

0

0

0

x

CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů)

2 271 900

2 312 000

40 100

101,8%

Výsledek hospodaření před zdaněním

19 400

0

-19 400

x

Daň z příjmů

19 400

0

-19 400

x

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

0

x

Zdroj: Český rozhlas

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány výsledky kolektivního vyjednávání a dopady podepsané kolektivní smlouvy s odborovou organizací, jak ve mzdové (především valorizace mezd pracovníků Českého rozhlasu od 1. 1. 2020), tak i v sociální oblasti. Do nákladů se rovněž promítá celoroční provoz projektu mujRozhlas, posílení nákladů na výrobu nových rozhlasových pořadů i výrazný nárůst nákladů na digitalizaci vysílání Českého rozhlasu. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (LOH v Japonsku, Mistrovství Evropy v kopané, ad.).

Na rok 2020 byl sestaven rovněž investiční plán ve výši 175 mil. Kč. V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o obnovu produkčního a vysílacího systému Dalet vč. upgrade na verzi Dalet Galaxy, rekonstrukci publicistických technologií DHD (rozšíření mixážních pultů), dále rekonstrukci režie studiového komplexu v Českých Budějovicích a rovněž rekonstrukci vysílacího komplexu pro ČRo Vltava. V neposlední řadě také nákup přenosového vozu s digitálním záznamem pro Prahu.

V plánu je také rekonstrukce budovy ČRo v Brně nebo rekonstrukce nově zakoupené budovy ČRo v Olomouci. V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt MujRozhlas (digitalizace archivu ČRo) společně s mobilní aplikací iRozhlas.

-mav-