SPIR: Online reklama poroste i letos, podle odhadu o 11 %

pátek, 21. února 2020, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Růst internetové reklamy má pokračovat i v letošním roce, profesní sdružení SPIR odhaduje dvouciferný nárůst.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Tuzemské internetové sdružení SPIR odhaduje, že online reklama poroste i v letošním roce o 11 procent a její objem se v roce 2020 vyšplhá na 38,1 mld. Kč. SPIR odhad zveřejnilo při příležitosti výsledků internetové reklamy za rok 2019. Jak už jsme informovali, zadavatelé v roce 2019 využili internetovou reklamu v objemu 34,4 miliard korun. Jedná se o dosud nejvyšší investice, které představují 20% nárůst oproti předchozímu roku a potvrzují rostoucí trend online reklamy.

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (24,2 mld. Kč v ceníkových cenách). Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 9 mld. Kč v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,15 mld. Kč v ceníkových cenách.

Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 29% podíl (6,95 mld. Kč), meziročně vzrostla o 37 % a pro rok 2020 je u ní odhadován 11% růst. Nativní reklama tvořila 11% podíl (2,67 mld. Kč), pro rok 2020 je u ní odhadován 12% růst. V letošní vlně průzkumu se podařilo identifikovat nativní reklamu i z programatické reklamy, nikoliv jen z přímo prodaného displeje, proto hodnota nativní reklamy za 2019 je o tolik vyšší než za 2018 (622 mil. Kč).

Podíl mobilní reklamy z celkové display reklamy byl 34 % (8,25 mld. Kč), meziročně vzrostla o 39 % a pro rok 2020 je u ní odhadován 13% růst. Ambicí průzkumu je zjistit podíl reklamy zobrazené na mobilních zařízeních, nikoliv jen prodané jako mobilní.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 64% podíl z celé display reklamy (15,58 mld. Kč v ceníkových cenách) a meziročně vrostla o 25 %.

V celkových reklamních výdajích v rámci všech mediatypů připadá na online reklamu podíl 27,5 %, čímž si od roku 2016 drží druhé místo za televizní reklamou. Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro SPIR realizuje agentura Median. Údaje za ostatní mediatypy poskytla společnost Nielsen-Admosphere.

Podrobné výsledky je možné najít na internetové stránce SPIR.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Používané typy internetové inzerce

  • Celoplošná (display) reklama: bannerová inzerce na stránkách vydavatelů ve standardních (bannery, skyscraper, leaderboard …) i nestandardních formátech (rozšiřitelné a překrývací formáty). Patří sem i videobannery. Do display reklamy jsou započítány i obsahové reklamní sítě a reklama skrze DSP/SSP systémy, kam patří RTB reklama.
  • Search (reklama ve vyhledávání): placené výsledky vyhledávání zobrazované ve vyhledávačích vedle výsledků organického vyhledávání nebo také na prémiových pozicích.
  • Programmatic (programatická reklama): automatizovaný proces nákupu a prodeje digitálního inzertního prostoru. Do display programmatic je započítávaná reklama v obsahových sítích a RTB způsobem obchodovaná reklama (DSP/SSP systémy).
  • Videoreklama: zahrnuje reklamu v přehrávači (in-stream) v podobě reklamních spotů před, po nebo během videa a reklamních sdělení publikovaných přes přehrávaný obsah (overlay). Podíl videoreklamy lze určit ze všech složek display reklamy.
  • Mobilní reklama: zahrnuje reklamu zobrazenou při prohlížení internetu z mobilních zařízení (mobilní telefony, tablety) a reklamu cílenou na mobilní zařízení ve vyhledávání a obsahových sítích. Podíl mobilní reklamy lze určit ze všech složek display reklamy.
  • RTB (real-time-bidding): je typ obchodního modelu prodeje reklamy cílené na požadované publikum, kdy každá imprese je dodávána v reálném čase automatickými systémy podle vhodnosti pro danou cílovou skupinu. V RTB modelu je často využíváno geografického, jazykového nebo behaviorálního cílení reklamy na základě předchozí aktivity a zájmu uživatelů. RTB model je charakteristický aukčním prodejem v reálných cenách inzerce. RTB způsobem obchodovaná reklama je započítána pod display reklamu.
  • Nativní reklama: zahrnuje nativní formáty reklamy a reklamu založenou na obsahu. Podrobněji zde.

Metodika výzkumu

Dotazováním a zpracováním výsledků pověřena agentura Median. Šetření proběhlo během ledna a února 2020, opíralo se o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarací jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, přímých inzerentů, provozovatelů reklamních sítí. Z oslovených 43 významných internetových provozovatelů se aktivně zapojilo 22, jejichž média zasahují většinu českých internetových uživatelů. Pro získání výkonů jednotlivých reklamních sítí byli osloveni 3 provozovatelé, 39 mediálních, digitálních a specializovaných agentur a 146 přímých inzerentů. Aktivně se zapojil 1 provozovatel reklamní sítě (Sklik společnosti Seznam.cz), 20 agentur a 7 přímých inzerentů. K dopočtení celkové částky proinzerované v reklamních sítích se vychází z výkonu reklamní sítě Sklik a váženého procentuálního rozdělení investic agentur a přímých inzerentů do reklamních sítí.

-mav-